Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ00523 ДГС Карнобат 06.03.2019 13:30 ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на добита сертифицирана дървесина от обект 11823-7, отдел/подотдел 1203 „б”, общо количество 59, 67 куб.м Таен 4954.30 лв.
Документи: 11823-7.7z
EТ00521 ДГС Ивайловград 06.03.2019 12:00 Продажба на прогнозни количества дървесина по обекти сортиментна ведомост, обособена в Обект № 1821 от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Ивайловград“, Таен 68047.00 лв.
Документи: 1821.rar
EТ00520 ДГС Ивайловград 06.03.2019 10:30 Продажба на прогнозни количества дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 1822 от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС ИВАЙЛОВГРАД” Таен 44961.00 лв.
Документи: 1822.rar
EТ00522 ДГС Стара река 06.03.2019 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 1906-E Таен 235845.00 лв.
Документи: 1906 - E документация.zip
EТ00507 ДГС Средец 28.02.2019 10:30 Eлектронен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина - пакет №1914-1 Таен 51770.00 лв.
Документи: документация за участие.rar
EТ00519 ДГС Казанлък 27.02.2019 13:30 тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 182156 Таен 18808.00 лв.
Документи: Документация.zip
EТ00518 ДГС Казанлък 27.02.2019 12:00 тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 182140 Таен 22300.50 лв.
Документи: Документация.zip
EТ00517 ДГС Казанлък 27.02.2019 10:30 тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 182120 Таен 52252.00 лв.
Документи: Документация.zip
EТ00516 ДГС Казанлък 27.02.2019 09:00 тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 182109 Таен 119124.00 лв.
Документи: Документация.zip
EТ00515 ДГС Тунджа 26.02.2019 15:00 Електронен търг с тайно наддаване Таен 110792.00 лв.
Документи: EL_TURG_KOREN_1911.7z
EТ00514 ДГС Бургас 26.02.2019 13:30 ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от Обект № 1901-8 Таен 21524.99 лв.
Документи: Обект 1901-8.rar
EТ00513 ДГС Бургас 26.02.2019 10:30 ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от Обект № 1901-7 Таен 21423.79 лв.
Документи: Обект 1901-7.rar
EТ00512 ДГС Бургас 26.02.2019 09:00 ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от Обект № 1901-6 Таен 21368.79 лв.
Документи: Обект 1901-6.rar
EТ00511 ДЛС Несебър 25.02.2019 09:00 Таен търг за продажба на добита дървесина Таен 11906.44 лв.
Документи: Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Декларация по чл. 74, ал. 5 Нар..docx Заповед търг 1.docx Проекто-договор.docx Условия.docx Ценово Предложение.docx
EТ00510 ДГС Малко Търново 22.02.2019 13:30 Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от склад Таен 4362.85 лв.
Документи: Документация ел. търг 3, 22.02.19г..docx
EТ00509 ДГС Малко Търново 22.02.2019 12:00 Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от склад Таен 48288.05 лв.
Документи: Документация ел. търг 2, 22.02.19г..doc
EТ00506 ДГС Сливен 22.02.2019 10:30 Предварителна продажба на местни търговци на прогнозни количества стояща дървесина на корен Явен 17551.00 лв.
Документи: заповед за обяване ПО 06 6.pdf 2) условия за провеждане на явен търг.doc 3) заявление за участие.doc 4) ДЕКЛАРАЦИЯ.doc 5)деклар.дейности.doc 6) Декларация 74-5 Наредбата.doc 7) протокол-оглед.doc 8) проекто - договор.doc 9) Приложение лични данни.doc
EТ00508 ДГС Малко Търново 22.02.2019 09:00 Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от склад Таен 5570.45 лв.
Документи: Документация ел. търг 1, 22.02.19г..doc
EТ00502 ДЛС Мазалат 18.02.2019 12:00 търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 1929 Таен 9857.00 лв.
Документи: 1929.zip
Резултати: протокол_ЕТ -.zip Заповед спечелил -.zip
EТ00503 ДЛС Мазалат 18.02.2019 10:30 търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 1930 Таен 6719.00 лв.
Документи: 1930.zip
Резултати: протокол_ЕТ -.zip Заповед спечелил -.zip