Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ00279 ДЛС Мазалат 30.10.2018 12:00 търг с тайно н продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от Обект № 1886-1 Таен 14487.00 лв.
Документи: 1886-1.rar
EТ00278 ДЛС Мазалат 25.10.2018 10:30 търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 1885 Таен 24465.00 лв.
Документи: 1885.rar
EТ00277 ДГС Сливен 23.10.2018 10:30 Предварителна продажба на местни търговци на прогнозни количества стояща дървесина на корен Явен 41683.00 лв.
Документи: Заповед за откриване на процедура ПО 06 219.pdf 2) условия за провеждане на явен търг.doc 3) заявление за участие.doc 4) ДЕКЛАРАЦИЯ.doc 5)деклар.дейности.doc 7) Декларация 74-5 Наредбата.doc 8) протокол-оглед.doc 9) проекто - договор.doc
EТ00276 ДГС Кости 18.10.2018 09:00 Продажба на дествително добити количества дървесина Явен 6788.36 лв.
Документи: Документация ЯТПДДД 2018-27.rar
Резултати: Протокол ПДД 2018-27.pdf Заповед класиране ПДД 2018-27.pdf
EТ00275 ДГС Звездец 16.10.2018 12:00 Търг с тайно наддаване на продажба на прогнозно количество дървесина за Пакет №1806-5 Таен 99060.00 лв.
Документи: Документация Пакет №1806-5.rar
Резултати: Протокол.doc заповед -класиране.doc
EТ00274 ДГС Звездец 16.10.2018 10:30 Търг с тайно наддаване на продажба на прогнозно количество дървесина за Пакет № 1806-4 Таен 7100.00 лв.
Документи: Документация Пакет №1806-4.rar
Резултати: Протокол.doc заповед -класиране.doc
EТ00273 ДГС Звездец 16.10.2018 09:00 Търг с тайно наддаване на продажба на прогнозно количество дървесина за Пакет № 1806-3 Таен 11530.00 лв.
Документи: Документация Пакет №1806-3.rar
Резултати: Протокол.doc заповед -класиране.doc
EТ00271 ДГС Карнобат 15.10.2018 15:00 Електронен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества, стояща на корен дървесина на територията на ТП „ДГС Карнобат”, включена в обект №11821, отд./подотд 1198 „и”, „л” Таен 6488.00 лв.
Документи: документация 11821 стояща на корен.zip
Резултати: заповед 11821.PDF протокол 11821.PDF
Процедура № EТ00270 е прекратена!
EТ00270 ДГС Карнобат 15.10.2018 13:30 Таен търг за предварителна продажба на стояща дървесина на корен от обект №11821, отд./подотд 1198 „и”, „л”, Таен 6488.00 лв.
Документи: документация 11821 стояща на корен.zip
Резултати: заповед прекратяване.pdf
EТ00272 ДЛС Мазалат 12.10.2018 10:30 търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 1884 Таен 3003.00 лв.
Документи: DOKUMENTI ZA 1884.rar
Резултати: Протокол.pdf заповед за класиране.pdf
EТ00267 ДГС Средец 10.10.2018 10:30 Продажба на действително добити количества дървесина от временен склад Таен 40172.00 лв.
Документи: тръжна документация.rar
Резултати: Протокол от ел. търг на 10.10.2018 год., обект 1815-3.pdf Заповед за класиране №РД-10-143 от 10.10.2018 г..pdf договор №42 от 17.10.2018 г..pdf
EТ00269 ДГС Бургас 09.10.2018 10:30 ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от Обект № 1801-43 Таен 3870.20 лв.
Документи: ел. търг 1801-43.rar
Резултати: Протокол 1801-43 - 1.docx Заповед изпълнител 1801-43 -1.docx
Процедура № EТ00268 е прекратена!
EТ00268 ДГС Бургас 09.10.2018 09:00 ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от Обект № 1801-42 Таен 2217.60 лв.
Документи: ел. търг 1801-42.rar
Резултати: Протокол 1801-42 -1.docx Заповед прекратяване - 1.docx
EТ00266 ДГС Карнобат 05.10.2018 12:00 ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина, находяща се на временен склад в Обект 1826-1 Таен 9373.40 лв.
Документи: документация ел. търг за продажба на дървесина Обект 1826-1.zip
Резултати: резултати 1826-1.PDF договор 1826-1.pdf
EТ00265 ДГС Карнобат 05.10.2018 10:30 Таен търг за продажба на добита дървесина от Обект 1805-10 Таен 1765.95 лв.
Документи: документация за провеждане на таен търг за продажба на дървесина Обект1805-10.zip
Резултати: резултати 1805-10.PDF договор 1805-10.pdf
EТ00264 ДГС Казанлък 04.10.2018 12:00 Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 182147 Таен 10646.00 лв.
Документи: Документация.rar
Резултати: Резултати - об.182147.pdf Договор - об.182147.pdf
EТ00263 ДГС Казанлък 04.10.2018 10:30 Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 182140 Таен 20860.00 лв.
Документи: Документация.rar
Резултати: Резултати - об.182140.pdf Договор - об.182140.pdf
EТ00262 ДГС Казанлък 04.10.2018 09:00 Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект №182136 Таен 8370.00 лв.
Документи: Документация.rar
Резултати: Резултати - об.182136.pdf договор-об. 182136.pdf
EТ00261 ДГС Малко Търново 01.10.2018 15:00 Продажба на добита дървесина от склад Таен 12985.40 лв.
Документи: New Microsoft Word Document (5).doc График_0001.pdf
Резултати: Протокол 5.pdf Заповед ОД-04-201.pdf
Процедура № EТ00260 е прекратена!
EТ00260 ДГС Малко Търново 01.10.2018 13:30 Продажба на добита дървесина от склад Таен 20456.56 лв.
Документи: New Microsoft Word Document (4).doc График_0001.pdf
Резултати: Протокол ОП 4.pdf Заповед ОД-04-200.pdf

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/cpanel/ea-php52/root/usr/lib64/php/modules/http.so' - /opt/cpanel/ea-php52/root/usr/lib64/php/modules/http.so: undefined symbol: php_iconv_string

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: