Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ00561 ДЛС Мазалат 25.03.2019 10:30 търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 1935 Таен 44173.00 лв.
Документи: 1935.7z
Резултати: протокол_ЕТ -.zip заповед спечелил.zip договор -.zip
EТ00502 ДЛС Мазалат 18.02.2019 12:00 търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 1929 Таен 9857.00 лв.
Документи: 1929.zip
Резултати: протокол_ЕТ -.zip Заповед спечелил -.zip ДОГОВОР.zip
EТ00503 ДЛС Мазалат 18.02.2019 10:30 търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 1930 Таен 6719.00 лв.
Документи: 1930.zip
Резултати: протокол_ЕТ -.zip Заповед спечелил -.zip договор -1930.zip
EТ00492 ДЛС Мазалат 11.02.2019 15:00 търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 1923 Таен 50976.00 лв.
Документи: 1923.zip
Резултати: протокол.zip Заповед спечелил -.zip договор 1923.zip
EТ00491 ДЛС Мазалат 08.02.2019 12:00 търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 1926 Таен 12520.00 лв.
Документи: 1926.zip
Резултати: протокол.zip Заповед спечелил.zip договор 1926.zip
EТ00490 ДЛС Мазалат 08.02.2019 10:30 търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 1925 Таен 14611.00 лв.
Документи: 1925.zip
Резултати: протокол.zip Заповед спечелил.zip договор 1925.zip
EТ00489 ДЛС Мазалат 08.02.2019 09:00 търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 1921 Таен 14951.00 лв.
Документи: 1921.zip
Резултати: протокол.zip Заповед спечелил.zip договор - 1921.zip
EТ00406 ДЛС Мазалат 27.12.2018 12:00 търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 1905 Таен 119032.00 лв.
Документи: 1905.zip
Резултати: 1905.zip заповед класиране 1905.zip договор - 1905.zip
EТ00415 ДЛС Мазалат 27.12.2018 10:30 търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 1918 Таен 141502.00 лв.
Документи: 1918.zip
Резултати: 1918.zip заповед класиране 1918.zip договор - 1918.zip
EТ00417 ДЛС Мазалат 27.12.2018 09:00 търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 1920 Таен 74581.00 лв.
Документи: 1920.zip
Резултати: 1920.zip заповед класиране 1920.zip договор - 1920.zip
EТ00414 ДЛС Мазалат 21.12.2018 15:00 търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 1917 Таен 65306.00 лв.
Документи: 1917.zip
Резултати: 1917.zip договор 1917.zip
EТ00416 ДЛС Мазалат 21.12.2018 12:00 търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 1919 Таен 65233.00 лв.
Документи: 1919.zip
Резултати: 1919.zip договор - 1919.zip
EТ00411 ДЛС Мазалат 20.12.2018 15:00 търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 1916 Таен 17808.00 лв.
Документи: 1916.zip
Резултати: 1916.zip договор - 1916.zip
EТ00409 ДЛС Мазалат 20.12.2018 13:30 търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 1911 Таен 16092.00 лв.
Документи: 1911.zip
Резултати: 1911.zip договор - 1911.zip
EТ00405 ДЛС Мазалат 20.12.2018 12:00 търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 1902 Таен 15859.00 лв.
Документи: 1902.zip
Резултати: 1902.zip ДОГОВОР - 1902.zip
EТ00404 ДЛС Мазалат 20.12.2018 09:00 търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 1901 Таен 71108.00 лв.
Документи: 1901.zip
Резултати: 1901.zip ДОГОВОР-1901.zip
EТ00342 ДЛС Мазалат 11.12.2018 09:00 търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 1891 Таен 27725.00 лв.
Документи: 1891.zip
Резултати: протокол.pdf заповед класиране.pdf Договор.docx
EТ00279 ДЛС Мазалат 30.10.2018 12:00 търг с тайно н продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от Обект № 1886-1 Таен 14487.00 лв.
Документи: 1886-1.rar
Резултати: протокол.doc заповед класиране.pdf договор 1886-1.pdf
EТ00278 ДЛС Мазалат 25.10.2018 10:30 търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 1885 Таен 24465.00 лв.
Документи: 1885.rar
Резултати: протокол.pdf заповед класиране.pdf договор 1885.pdf
EТ00272 ДЛС Мазалат 12.10.2018 10:30 търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 1884 Таен 3003.00 лв.
Документи: DOKUMENTI ZA 1884.rar
Резултати: Протокол.pdf заповед за класиране.pdf договор.pdf