Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2502 ДЛС Мазалат 08.11.2018 Събиране на оферти с обява 13,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Доставка и монтаж на пердета, щори, кoрнизи и др. за Ловен дом Трънково” Виж пълна информация
2496 ДЛС Мазалат 15.11.2018 1888
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
27 куб.м. 63 куб.м. 12 куб.м. 105 куб.м. 927 куб.м. 0 куб.м. 1134 куб.м.
гбр,бк,здб,трп
Процедури за добив на дървесина 46,038.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до клиента - обект № 1888 на 15.11.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
2471 ДЛС Мазалат 30.10.2018 1886
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
63 куб.м. 85 куб.м. 7 куб.м. 30 куб.м. 268 куб.м. 0 куб.м. 453 куб.м.
бк,см,ела,гбр,
Процедури за добив на дървесина 19,365.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до клиента - обект № 1886 на 30.10.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
2437 ДЛС Мазалат 06.11.2018 Открита процедура 7,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на железни профили за ремонт на волиери във ФС "Трънково" Виж пълна информация
2434 ДЛС Мазалат 06.11.2018 Открита процедура 46,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части за МПС“ Виж пълна информация
2419 ДЛС Мазалат 03.10.2018 1883
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 148 куб.м. 0 куб.м. 148 куб.м.
бк
Процедури за добив на дървесина 8,138.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обект № 1883 на 03.10.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
2399 ДЛС Мазалат 25.09.2018 1882
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
61 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 112 куб.м. 300 куб.м. 7 куб.м. 480 куб.м.
бк
Процедури за добив на дървесина 23,471.15 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обект № 1882 на 25.09.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
2398 ДЛС Мазалат 25.09.2018 1881
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
65 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 301 куб.м. 814 куб.м. 4 куб.м. 1184 куб.м.
бк
Процедури за добив на дървесина 60,124.25 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обект № 1881 на 25.09.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
2374 ДЛС Мазалат 11.10.2018 Открита процедура 105,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Производство, доставка, монтаж и гаранционно обслужване на обзавеждане(мебели, кухненско оборудване и аксесоари) за ловен дом Трънково по обособени позиции: Обособена позиция 1: Производство, доставка, монтаж на мебели и кухненско обзавеждане; Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на електрическо и газово кухненско оборудване” Виж пълна информация
2371 ДЛС Мазалат 13.09.2018 1877
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 24 куб.м. 210 куб.м. 0 куб.м. 237 куб.м.
бк,гбр,яв
Процедури за добив на дървесина 9,759.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обект № 1877 на 13.09.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
2318 ДЛС Мазалат 29.08.2018 Публично състезание 16,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка и монтаж на климатици, климатизация и вентилация на кухненски блок за ловен дом „Трънково” за срок от 12 месеца” Виж пълна информация
2297 ДЛС Мазалат 06.08.2018 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита” Виж пълна информация
2292 ДЛС Мазалат 14.08.2018 1866
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 52 куб.м. 495 куб.м. 0 куб.м. 550 куб.м.
бк,цр,гбр,здб
Процедури за добив на дървесина 29,016.48 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обект № 1866 на 14.08.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
2283 ДЛС Мазалат 06.08.2018 1864
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 1 куб.м. 1.95 куб.м. 34 куб.м. 304 куб.м. 0 куб.м. 343 куб.м.
гбр, здб, бк
Процедури за добив на дървесина 18,765.32 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обект № 1864 на 06.08.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
2273 ДЛС Мазалат 27.07.2018 Договаряне без предварително обявление 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за срок от 24 месеца” Виж пълна информация
2264 ДЛС Мазалат 24.07.2018 Събиране на оферти с обява 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Ресертификация на FSC и извършване на одит по националния FSC стандарт за България” Виж пълна информация
2262 ДЛС Мазалат 14.08.2018 Открита процедура 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер и др./ включително и техника в извънгаранционен срок“ Виж пълна информация
2260 ДЛС Мазалат 24.07.2018 1853
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 58 куб.м. 31 куб.м. 42 куб.м. 382 куб.м. 0 куб.м. 515 куб.м.
дгл,гбр,см,бк,яв
Процедури за добив на дървесина 22,347.23 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС до адреса на клиента в обект № 1853 на 24.07.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
2237 ДЛС Мазалат 13.07.2018 1861
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 53 куб.м. 63 куб.м. 0 куб.м. 135 куб.м.
бк
Процедури за добив на дървесина 6,200.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина. Товарене и транспорт на технологична дървесина и дърва франко Кастамону България, с.Горно Сахране в обект № 1861 на 28.05.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
2235 ДЛС Мазалат 13.07.2018 1860
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
37 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 39 куб.м. 351 куб.м. 0 куб.м. 445 куб.м.
яв,гбр,бк,см
Процедури за добив на дървесина 20,688.95 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко дома на клиента в обект № 1860 на 13.07.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/cpanel/ea-php52/root/usr/lib64/php/modules/http.so' - /opt/cpanel/ea-php52/root/usr/lib64/php/modules/http.so: undefined symbol: php_iconv_string

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: