Процедури

Процедура № 1112 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 16.06.2017
Втора дата
Начална цена 41,184.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1735 на 16.06.2017 год.- ЛСФ 2017год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1735
Дървесен вид бк, гбр, здб
Едра 40 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна 32 куб.м.
Технологична 340 куб.м.
За огрев 507 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 928 куб.м.