Процедури

Процедура № 1203 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 19.07.2017
Втора дата
Начална цена 37,027.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1741на 19.07.2017 год.- ЛСФ 2017год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1741
Дървесен вид гбр, здб, бк,срлп
Едра 2 куб.м.
Средна 42 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 89 куб.м.
За огрев 713 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 847 куб.м.