Процедури

Процедура № 1220 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 26.07.2017
Втора дата
Начална цена 4,662.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1742-2 на 26.07.2017 год.- ЛСФ 2017год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1742-2
Дървесен вид бб,чб,см
Едра 0 куб.м.
Средна 13 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
Технологична 43 куб.м.
За огрев 11 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 74 куб.м.