Процедури

Процедура № 1253 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 08.08.2017
Втора дата
Начална цена 32,253.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1745 на 08.08.2017 год.- ЛСФ 2017год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1745
Дървесен вид чб
Едра 0 куб.м.
Средна 148 куб.м.
Дребна 87 куб.м.
Технологична 227 куб.м.
За огрев 365 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 827 куб.м.