Процедури

Процедура № 1261 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 08.08.2017
Втора дата
Начална цена 110,886.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1748 на 08.08.2017 год.- ЛСФ 2017год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1748
Дървесен вид чб,бб
Едра 140 куб.м.
Средна 374 куб.м.
Дребна 237 куб.м.
Технологична 612 куб.м.
За огрев 1079 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2442 куб.м.