Процедури

Процедура № 1283 на ДЛС Мазалат

Процедура № 1283 на ДЛС Мазалат от 14.08.2017 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 14.08.2017
Втора дата
Начална цена 30,788.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1733 на 14.08.2017 год.- ЛСФ 2017год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1733
Дървесен вид см,ела,б.бор
Едра 7 куб.м.
Средна 298 куб.м.
Дребна 62 куб.м.
Технологична 6 куб.м.
За огрев 116 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 489 куб.м.

Документи