Процедури

Процедура № 1284 на ДЛС Мазалат

Процедура № 1284 на ДЛС Мазалат от 14.08.2017 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 14.08.2017
Втора дата
Начална цена 6,708.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1747 на 14.08.2017 год.- ЛСФ 2017год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1747
Дървесен вид чб
Едра 0 куб.м.
Средна 20 куб.м.
Дребна 12 куб.м.
Технологична 24 куб.м.
За огрев 53 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 109 куб.м.

Документи