Процедури

Процедура № 1285 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 14.08.2017
Втора дата
Начална цена 71,169.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1749, 1727, 1728 на 14.08.2017 год.- ЛСФ 2017год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1749,1727,1728
Дървесен вид см,бк,б.бор
Едра 0 куб.м.
Средна 339 куб.м.
Дребна 95 куб.м.
Технологична 519 куб.м.
За огрев 175 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1137.95 куб.м.