Процедури

Процедура № 1305 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 18.08.2017
Втора дата
Начална цена 17,297.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата сеч, извоз и рампиране на дървесина от Обект № 1750 на територията на ТП ДЛС „Мазалат” на 18.08.2017 год

Данни за дървесината

Обект/и № 1750
Дървесен вид бук, смърч, б.бор
Едра 0 куб.м.
Средна 428 куб.м.
Дребна 103 куб.м.
Технологична 77 куб.м.
За огрев 113 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 721 куб.м.