Процедури

Процедура № 1306 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 18.08.2017
Втора дата
Начална цена 45,384.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1750 на 18.08.2017 год.- ЛСФ 2017год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1750
Дървесен вид бук, смърч, б.бор
Едра 0 куб.м.
Средна 428 куб.м.
Дребна 103 куб.м.
Технологична 77 куб.м.
За огрев 113 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 721 куб.м.