Процедури

Процедура № 1307 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 18.08.2017
Втора дата
Начална цена 61,532.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1733,1740 на 18.08.2017 год.- ЛСФ 2017год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1733,1740
Дървесен вид см,ела,бк,б.бор
Едра 7 куб.м.
Средна 481 куб.м.
Дребна 109 куб.м.
Технологична 114 куб.м.
За огрев 266 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 977 куб.м.