Процедури

Процедура № 1323 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 24.08.2017
Втора дата
Начална цена 21,330.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1751 на 24.08.2017 год.- ЛСФ 2017год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1751
Дървесен вид бк, гбр, здб
Едра 13 куб.м.
Средна 30 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
Технологична 90 куб.м.
За огрев 325 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 466 куб.м.