Процедури

Процедура № 1342 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 01.09.2017
Втора дата
Начална цена 44,148.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1754 на 01.09.2017 год.- ЛСФ 2017год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1754
Дървесен вид чб
Едра 0 куб.м.
Средна 203 куб.м.
Дребна 119 куб.м.
Технологична 466 куб.м.
За огрев 344 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1132 куб.м.