Процедури

Процедура № 1380 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 14.09.2017
Втора дата
Начална цена 24,032.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1757 на 14.09.2017 год.- ЛСФ 2017год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1757
Дървесен вид здб, бл
Едра 20 куб.м.
Средна 17 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 50 куб.м.
За огрев 457 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 544 куб.м.