Процедури

Процедура № 1391 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 20.09.2017
Втора дата
Начална цена 17,505.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата сеч, извоз и рампиране на дървесина от Обект № 1759 на територията на ТП ДЛС „Мазалат” на 20.09.2017 год

Данни за дървесината

Обект/и № 1759
Дървесен вид бук, смърч
Едра 193 куб.м.
Средна 57 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 300 куб.м.
За огрев 178 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 728 куб.м.