Процедури

Процедура № 1392 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 20.09.2017
Втора дата
Начална цена 16,202.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад - обект 1716 на 20.09.2017 год.- ЛСФ 2017год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1716
Дървесен вид ак.
Едра 0 куб.м.
Средна 20 куб.м.
Дребна 34 куб.м.
Технологична 20 куб.м.
За огрев 200 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 274 куб.м.