Процедури

Процедура № 1403 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 27.09.2017
Втора дата
Начална цена 44,630.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад - обект 1759 на 27.09.2017 год.- ЛСФ 2017год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1759
Дървесен вид см,бк
Едра 100 куб.м.
Средна 57 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 320 куб.м.
За огрев 158 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 635 куб.м.