Процедури

Процедура № 1438 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 12.10.2017
Втора дата
Начална цена 7,632.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата сеч, извоз и рампиране на дървесина от Обект № 1761 на територията на ТП ДЛС „Мазалат” на 12.10.2017 год

Данни за дървесината

Обект/и № 1761
Дървесен вид см,бк
Едра 3 куб.м.
Средна 156 куб.м.
Дребна 53 куб.м.
Технологична 75 куб.м.
За огрев 31 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 318 куб.м.