Процедури

Процедура № 1439 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 12.10.2017
Втора дата
Начална цена 20,046.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад - обект 1761 на 12.10.2017 год.- ЛСФ 2017год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1761
Дървесен вид см,бк
Едра 3 куб.м.
Средна 156 куб.м.
Дребна 53 куб.м.
Технологична 56 куб.м.
За огрев 50 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 318 куб.м.