Процедури

Процедура № 1448 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 17.10.2017
Втора дата
Начална цена 62,170.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1762 на 17.10.2017 год.- ЛСФ 2017год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1762
Дървесен вид здб.,бук,гбр.
Едра 1 куб.м.
Средна 129 куб.м.
Дребна 68 куб.м.
Технологична 512 куб.м.
За огрев 671 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1381 куб.м.