Процедури

Процедура № 1449 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 17.10.2017
Втора дата
Начална цена 49,015.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1763 на 17.10.2017 год.- ЛСФ 2017год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1763
Дървесен вид здб.,бук,гбр.
Едра 8 куб.м.
Средна 13 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 287 куб.м.
За огрев 775 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1084 куб.м.