Процедури

Процедура № 1612 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 06.12.2017
Втора дата
Начална цена 5,816.73 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина. Товарене и транспорт на технологична дървесина и дърва франко Кастамону България, с.Горно Сахране - обект № 1768 на 06.12.2017 г. от ЛСФ 2017 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1768
Дървесен вид бб, чб, гбр, бк;
Едра 54 куб.м.
Средна 18 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 26 куб.м.
За огрев 63 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 161 куб.м.