Процедури

Процедура № 1729 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 29.12.2017
Втора дата
Начална цена 89,996.73 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина. Товарене и транспорт на технологична дървесина и дърва франко Кастамону България, с.Горно Сахране - обекти № 1810, № 1814, № 1815 на 29.12.2017 г. от ЛСФ 2018 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1810, 1814, 1815;
Дървесен вид бб, бк, гбр, яв, чб, ак, здб, бл, дгл,
Едра 175 куб.м.
Средна 213 куб.м.
Дребна 16 куб.м.
Технологична 668.9 куб.м.
За огрев 910.4 куб.м.
ОЗМ 15.7 куб.м.
Всичко 1999 куб.м.