Процедури

Процедура № 1731 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 29.12.2017
Втора дата
Начална цена 96,204.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти № 1812, № 1813 на 29.12.2017 год.- ЛСФ 2018год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1812, 1813
Дървесен вид ак
Едра 0 куб.м.
Средна 310 куб.м.
Дребна 98 куб.м.
Технологична 1674 куб.м.
За огрев 197 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2279 куб.м.