Процедури

Процедура № 1735 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 10.01.2018
Втора дата
Начална цена 162,767.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти № 1803, №1804, № 1808 на 10.01.2018 год. - ЛСФ 2018год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1803, 1804, 1808
Дървесен вид бк, гбр, см, бб,
Едра 497 куб.м.
Средна 186 куб.м.
Дребна 64 куб.м.
Технологична 1345 куб.м.
За огрев 1351 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3443 куб.м.