Процедури

Процедура № 1844 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 20.02.2018
Втора дата
Начална цена 1,863.75 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1820-1 на 20.02.2018 год.- ЛСФ 2018год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1820-1
Дървесен вид бб, бк, гбр, яв,
Едра 5 куб.м.
Средна 5 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 356 куб.м.
За огрев 143 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 509 куб.м.