Процедури

Процедура № 1845 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 20.02.2018
Втора дата
Начална цена 5,456.25 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1822-1 на 20.02.2018 год.- ЛСФ 2018год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1822-1
Дървесен вид см, бк
Едра 129 куб.м.
Средна 95 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 799 куб.м.
За огрев 682 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1595 куб.м.