Процедури

Процедура № 1848 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 20.02.2018
Втора дата
Начална цена 43,029.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1824 на 20.02.2018 год. - ЛСФ 2018год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1824
Дървесен вид чб, бб, цр, гбр
Едра 122.95 куб.м.
Средна 60 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 509 куб.м.
За огрев 233 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 925 куб.м.