Процедури

Процедура № 1849 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 20.02.2018
Втора дата
Начална цена 24,244.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1825 на 20.02.2018 год. - ЛСФ 2018год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1825
Дървесен вид чб, бб,
Едра 165 куб.м.
Средна 52 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 149 куб.м.
За огрев 35 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 401 куб.м.