Процедури

Процедура № 1920 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 14.03.2018
Втора дата
Начална цена 50,158.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 1830-1, 1831-1 на 14.03.2018 год.- ЛСФ 2018год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1830-1, 1831-1
Дървесен вид бк,бб,дгл;
Едра 49 куб.м.
Средна 101 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 505 куб.м.
За огрев 134 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 790 куб.м.