Процедури

Процедура № 1927 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 16.03.2018
Втора дата
Начална цена 46,372.89 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обект № 1835 на 16.03.2018 г. от ЛСФ 2018 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1835
Дървесен вид здб, гбр
Едра 4 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 88 куб.м.
За огрев 793 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 887 куб.м.