Процедури

Процедура № 1953 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 26.03.2018
Втора дата
Начална цена 63,495.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1836-1 на 26.03.2018 год.- ЛСФ 2018год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1836-1
Дървесен вид бк
Едра 318 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 17 куб.м.
Технологична 103 куб.м.
За огрев 265 куб.м.
ОЗМ 60 куб.м.
Всичко 763 куб.м.