Процедури

Процедура № 1981 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 05.04.2018
Втора дата
Начална цена 21,862.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина. Товарене и транспорт на технологична дървесина и дърва франко Кастамону България, с.Горно Сахране - обект № 1837 на 05.04.2018 г. от ЛСФ 2018 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1837
Дървесен вид бк,бб,дгл,;
Едра 34 куб.м.
Средна 50 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 177 куб.м.
За огрев 471 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 732.9 куб.м.