Процедури

Процедура № 1989 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 12.04.2018
Втора дата
Начална цена 33,520.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти: 1826-1, 1827-1, 1838-1 на 12.04.2018 год.- ЛСФ 2018год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1826-1, 1827-1, 1838-1
Дървесен вид чб,бб,гбр,здб,бк;
Едра 161 куб.м.
Средна 84 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 137 куб.м.
За огрев 63 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 445 куб.м.