Процедури

Процедура № 2027 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 17.04.2018
Втора дата
Начална цена 12,862.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина ( увредена ) на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1840-1 на 17.04.2018 год.- ЛСФ 2018год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1840-1
Дървесен вид чб
Едра 62 куб.м.
Средна 10 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 22 куб.м.
За огрев 80 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 169 куб.м.