Процедури

Процедура № 2067 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 04.05.2018
Втора дата
Начална цена 229,015.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество /увредена/ стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1843 на 04.05.2018 год. - ЛСФ 2018 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1843
Дървесен вид чб, бб
Едра 1337 куб.м.
Средна 1273 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
Технологична 749 куб.м.
За огрев 745 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4112 куб.м.