Процедури

Процедура № 2084 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 14.05.2018
Втора дата
Начална цена 30,820.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1802-1 на 14.05.2018 год.- ЛСФ 2018год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1802-1
Дървесен вид тп, врб
Едра 240 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 57 куб.м.
За огрев 83 куб.м.
ОЗМ 31 куб.м.
Всичко 411 куб.м.