Процедури

Процедура № 2111 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 28.05.2018
Втора дата
Начална цена 12,056.45 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от Обект Централен склад Партида 1 на територията на ТП ДЛС „Мазалат” на 28.05.2018 год.- ЛСФ 2018год.

Данни за дървесината

Обект/и № Цетрален склад Партида 1
Дървесен вид бб,чб,тп
Едра 73.03 куб.м.
Средна 27.39 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 100.42 куб.м.