Процедури

Процедура № 2155 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 18.06.2018
Втора дата
Начална цена 133,711.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1851 на 18.06.2018 год. - ЛСФ 2018год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1851
Дървесен вид бб, чб
Едра 1063 куб.м.
Средна 350 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 372 куб.м.
За огрев 335 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2120 куб.м.