Процедури

Процедура № 2156 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 18.06.2018
Втора дата
Начална цена 152,619.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1852 на 18.06.2018 год. - ЛСФ 2018год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1852
Дървесен вид бб, чб
Едра 1425 куб.м.
Средна 325 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 221 куб.м.
За огрев 205 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2176 куб.м.