Процедури

Процедура № 2237 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 13.07.2018
Втора дата
Начална цена 6,200.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина. Товарене и транспорт на технологична дървесина и дърва франко Кастамону България, с.Горно Сахране в обект № 1861 на 28.05.2018 г. от ЛСФ 2018 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1861
Дървесен вид бк
Едра 13 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 53 куб.м.
За огрев 63 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 135 куб.м.