Процедури

Процедура № 2260 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 24.07.2018
Втора дата
Начална цена 22,347.23 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС до адреса на клиента в обект № 1853 на 24.07.2018 г. от ЛСФ 2018 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1853
Дървесен вид дгл,гбр,см,бк,яв
Едра 2 куб.м.
Средна 58 куб.м.
Дребна 31 куб.м.
Технологична 42 куб.м.
За огрев 382 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 515 куб.м.