Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1775 ДЛС Мазалат 29.01.2018 1817, 1819
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
336 куб.м. 103 куб.м. 75 куб.м. 1469 куб.м. 1217 куб.м. 0 куб.м. 3201 куб.м.
см, бк, лств, бб, ела, ак
Продажба на стояща дървесина на корен 144,823.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти № 1817, №1819 на 29.01.2018 год. - ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1735 ДЛС Мазалат 10.01.2018 1803, 1804, 1808
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
497 куб.м. 186 куб.м. 64 куб.м. 1345 куб.м. 1351 куб.м. 0 куб.м. 3443 куб.м.
бк, гбр, см, бб,
Продажба на стояща дървесина на корен 162,767.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти № 1803, №1804, № 1808 на 10.01.2018 год. - ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1731 ДЛС Мазалат 29.12.2017 1812, 1813
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 310 куб.м. 98 куб.м. 1674 куб.м. 197 куб.м. 0 куб.м. 2279 куб.м.
ак
Продажба на стояща дървесина на корен 96,204.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти № 1812, № 1813 на 29.12.2017 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1730 ДЛС Мазалат 29.12.2017 1805, 1806, 1811, 1816
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
117 куб.м. 109 куб.м. 4 куб.м. 580.2 куб.м. 2351.8 куб.м. 0 куб.м. 3162 куб.м.
здб, бк, гбр, трп, бб, бл, чб, ак;
Процедури за добив на дървесина 151,390.19 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обекти № 1805, № 1806, № 1811, № 1816 на 29.12.2017 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
1729 ДЛС Мазалат 29.12.2017 1810, 1814, 1815;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
175 куб.м. 213 куб.м. 16 куб.м. 668.9 куб.м. 910.4 куб.м. 15.7 куб.м. 1999 куб.м.
бб, бк, гбр, яв, чб, ак, здб, бл, дгл,
Процедури за добив на дървесина 89,996.73 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина. Товарене и транспорт на технологична дървесина и дърва франко Кастамону България, с.Горно Сахране - обекти № 1810, № 1814, № 1815 на 29.12.2017 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
1728 ДЛС Мазалат 29.12.2017 1801, 1802, 1807,;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1653 куб.м. 335 куб.м. 162 куб.м. 750.5 куб.м. 1124.8 куб.м. 119.7 куб.м. 4145 куб.м.
тп, врб, бб, см, дгл, гбр;
Процедури за добив на дървесина 99,285.64 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина от Обекти № 1801, 1802, 1807 на 29.12.2017 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
1612 ДЛС Мазалат 06.12.2017 1768
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
54 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 26 куб.м. 63 куб.м. 0 куб.м. 161 куб.м.
бб, чб, гбр, бк;
Процедури за добив на дървесина 5,816.73 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина. Товарене и транспорт на технологична дървесина и дърва франко Кастамону България, с.Горно Сахране - обект № 1768 на 06.12.2017 г. от ЛСФ 2017 год. Виж пълна информация
1611 ДЛС Мазалат 06.12.2017 1764
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 21 куб.м. 212 куб.м. 0 куб.м. 246 куб.м.
цр, здб, гбр, бл;
Процедури за добив на дървесина 11,788.25 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обект № 1764 на 06.12.2017 г. от ЛСФ 2017 год. Виж пълна информация
1477 ДЛС Мазалат 15.11.2017 Открита процедура 68,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж, баланс и ремонт на автомобилни и тракторни гуми - зимни и летни за нуждите на ТП ДЛС "Мазалат". Виж пълна информация
1449 ДЛС Мазалат 17.10.2017 1763
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 13 куб.м. 1 куб.м. 287 куб.м. 775 куб.м. 0 куб.м. 1084 куб.м.
здб.,бук,гбр.
Продажба на стояща дървесина на корен 49,015.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1763 на 17.10.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1448 ДЛС Мазалат 17.10.2017 1762
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 129 куб.м. 68 куб.м. 512 куб.м. 671 куб.м. 0 куб.м. 1381 куб.м.
здб.,бук,гбр.
Продажба на стояща дървесина на корен 62,170.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1762 на 17.10.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1439 ДЛС Мазалат 12.10.2017 1761
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 156 куб.м. 53 куб.м. 56 куб.м. 50 куб.м. 0 куб.м. 318 куб.м.
см,бк
Процедури за продажба на дървесина 20,046.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад - обект 1761 на 12.10.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1438 ДЛС Мазалат 12.10.2017 1761
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 156 куб.м. 53 куб.м. 75 куб.м. 31 куб.м. 0 куб.м. 318 куб.м.
см,бк
Процедури за добив на дървесина 7,632.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата сеч, извоз и рампиране на дървесина от Обект № 1761 на територията на ТП ДЛС „Мазалат” на 12.10.2017 год Виж пълна информация
1403 ДЛС Мазалат 27.09.2017 1759
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
100 куб.м. 57 куб.м. 0 куб.м. 320 куб.м. 158 куб.м. 0 куб.м. 635 куб.м.
см,бк
Процедури за продажба на дървесина 44,630.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад - обект 1759 на 27.09.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1392 ДЛС Мазалат 20.09.2017 1716
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 20 куб.м. 34 куб.м. 20 куб.м. 200 куб.м. 0 куб.м. 274 куб.м.
ак.
Процедури за продажба на дървесина 16,202.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад - обект 1716 на 20.09.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1391 ДЛС Мазалат 20.09.2017 1759
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
193 куб.м. 57 куб.м. 0 куб.м. 300 куб.м. 178 куб.м. 0 куб.м. 728 куб.м.
бук, смърч
Процедури за добив на дървесина 17,505.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата сеч, извоз и рампиране на дървесина от Обект № 1759 на територията на ТП ДЛС „Мазалат” на 20.09.2017 год Виж пълна информация
1380 ДЛС Мазалат 14.09.2017 1757
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 50 куб.м. 457 куб.м. 0 куб.м. 544 куб.м.
здб, бл
Продажба на стояща дървесина на корен 24,032.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1757 на 14.09.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1342 ДЛС Мазалат 01.09.2017 1754
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 203 куб.м. 119 куб.м. 466 куб.м. 344 куб.м. 0 куб.м. 1132 куб.м.
чб
Продажба на стояща дървесина на корен 44,148.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1754 на 01.09.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1323 ДЛС Мазалат 24.08.2017 1751
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13 куб.м. 30 куб.м. 8 куб.м. 90 куб.м. 325 куб.м. 0 куб.м. 466 куб.м.
бк, гбр, здб
Продажба на стояща дървесина на корен 21,330.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1751 на 24.08.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1321 ДЛС Мазалат 31.08.2017 Публично състезание 300,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на авиоборба срещу борова процесионка, чрез ултрамалообемно пръскане в горски площи, попадащи в територията на ТП ДЛС ”Мазалат” с.Горно Сахране. Виж пълна информация