Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3046 ДЛС Мазалат 10.05.2019 1942 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 38,427.83 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга: залесяване и отглеждане на горски култури. Обект 1942 на 10.05.2019 год. Виж пълна информация
3045 ДЛС Мазалат 10.05.2019 1933 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 41,548.16 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга: залесяване и отглеждане на горски култури. Обект 1933 на 10.05.2019 год. Виж пълна информация
2972 ДЛС Мазалат 10.04.2019 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя за срок от 12 месеца Виж пълна информация
2957 ДЛС Мазалат 15.04.2019 1937-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5.07 куб.м. 58.84 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4.08 куб.м. 67.99 куб.м.
здб
Процедури за продажба на дървесина 9,725.65 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Централен склад обект 1937-2 на 15.04.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
2947 ДЛС Мазалат 10.04.2019 1936-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 62 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 255 куб.м. 31 куб.м. 353 куб.м.
тп
Процедури за продажба на дървесина 22,239.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1936-1 на 10.04.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
2946 ДЛС Мазалат 10.04.2019 1936
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
220 куб.м. 75 куб.м. 5 куб.м. 31 куб.м. 255 куб.м. 28 куб.м. 614 куб.м.
тп
Процедури за добив на дървесина 15,979.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад в обект № 1936 на 10.04.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
2928 ДЛС Мазалат 02.04.2019 Събиране на оферти с обява 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Доставка и монтаж на черна и бяла техника за ловен дом Трънково” Виж пълна информация
Процедура № 2928 на ДЛС Мазалат от 02.04.2019 е прекратена!
2922 ДЛС Мазалат 02.04.2019 1928-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
498 куб.м. 33 куб.м. 20 куб.м. 32 куб.м. 262 куб.м. 29 куб.м. 874 куб.м.
тп
Процедури за продажба на дървесина 61,277.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1928-1 на 02.04.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
2892 ДЛС Мазалат 21.03.2019 1934-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
47 куб.м. 28 куб.м. 1 куб.м. 12 куб.м. 110 куб.м. 5 куб.м. 203 куб.м.
бк, ела, см, бб, гбр, яв, дгл, брз, лст
Процедури за продажба на дървесина 16,108.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1934-1 на 21.03.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
2891 ДЛС Мазалат 21.03.2019 1934
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
47 куб.м. 28 куб.м. 1 куб.м. 18 куб.м. 204 куб.м. 5 куб.м. 303 куб.м.
бк, ела, см, бб, гбр, яв, дгл, брз, лст
Процедури за добив на дървесина 11,633.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти № 1934 на 21.03.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
2831 ДЛС Мазалат 06.03.2019 1931 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 103,733.94 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга: Подготовка на почвата за залесяване - пълна механизирана почвоподготовка. Обект 1931 на 06.03.2019 год. Виж пълна информация
2830 ДЛС Мазалат 06.03.2019 1932 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 15,078.24 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга: Подготовка на почвата за залесяване - пълна механизирана почвоподготовка. Обект 1932 на 06.03.2019 год. Виж пълна информация
2801 ДЛС Мазалат 18.02.2019 1928-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
248 куб.м. 33 куб.м. 20 куб.м. 32 куб.м. 262 куб.м. 29 куб.м. 624 куб.м.
тп
Процедури за продажба на дървесина 42,277.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1928-1 на 18.02.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
2800 ДЛС Мазалат 18.02.2019 1928
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
498 куб.м. 33 куб.м. 20 куб.м. 32 куб.м. 262 куб.м. 29 куб.м. 874.05 куб.м.
тп
Процедури за добив на дървесина 21,825.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина от Обект № 1928 на 18.02.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
2794 ДЛС Мазалат 18.02.2019 1922-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
84 куб.м. 462 куб.м. 82 куб.м. 20 куб.м. 145 куб.м. 0 куб.м. 793 куб.м.
бб, чб,
Процедури за продажба на дървесина 53,757.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1922-1 на 18.02.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
2793 ДЛС Мазалат 18.02.2019 1922
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
105 куб.м. 489 куб.м. 82 куб.м. 20 куб.м. 145 куб.м. 0 куб.м. 841 куб.м.
бб, чб,
Процедури за добив на дървесина 21,857.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина от Обект № 1922 на 18.02.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
2774 ДЛС Мазалат 11.02.2019 1906, 1910, 1924, 1927
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
80 куб.м. 155 куб.м. 8 куб.м. 269 куб.м. 2407 куб.м. 10 куб.м. 2929 куб.м.
здб, цр, гбр, трп, бк;
Процедури за добив на дървесина 131,728.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти № 1906, 1910, 1924, 1927 на 11.02.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
2719 ДЛС Мазалат 25.01.2019 1909-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
620 куб.м. 22 куб.м. 54 куб.м. 21 куб.м. 101 куб.м. 10 куб.м. 828 куб.м.
дгл, см, бб, бк
Процедури за продажба на дървесина 77,049.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1909-1 на 25.01.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
2706 ДЛС Мазалат 16.01.2019 Събиране на оферти с обява 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Доставка и монтаж на черна и бяла техника за ловен дом Трънково” Виж пълна информация
Процедура № 2706 на ДЛС Мазалат от 16.01.2019 е прекратена!
2649 ДЛС Мазалат 27.12.2018 1903-1, 1904-1, 1908-1, 1909-1, 1912-1, 1913-1, 1914-1, 1915-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2328 куб.м. 476 куб.м. 89 куб.м. 390 куб.м. 2239 куб.м. 150 куб.м. 5672 куб.м.
гбр, здб, бк,см, здгл, ела, дгл, бб,
Процедури за продажба на дървесина 471,933.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 1903-1, 1904-1, 1908-1, 1909-1, 1912-1, 1913-1, 1914-1, 1915-1 на 27.12.2018 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация