Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1252 ДЛС Мазалат 08.08.2017 1744
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 415 куб.м. 243 куб.м. 580 куб.м. 1082 куб.м. 0 куб.м. 90480 куб.м.
чб
Продажба на стояща дървесина на корен 90,480.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1744 на 08.08.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1251 ДЛС Мазалат 08.08.2017 1743
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 372 куб.м. 217 куб.м. 585 куб.м. 902 куб.м. 0 куб.м. 2076 куб.м.
чб
Продажба на стояща дървесина на корен 80,964.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1743 на 08.08.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1220 ДЛС Мазалат 26.07.2017 1742-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 13 куб.м. 7 куб.м. 43 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 74 куб.м.
бб,чб,см
Процедури за продажба на дървесина 4,662.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1742-2 на 26.07.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1219 ДЛС Мазалат 26.07.2017 1742-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 84 куб.м. 46 куб.м. 351 куб.м. 86 куб.м. 0 куб.м. 567 куб.м.
бб
Процедури за продажба на дървесина 35,721.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1742-1 на 26.07.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1218 ДЛС Мазалат 26.07.2017 1742
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 212 куб.м. 123 куб.м. 682 куб.м. 171 куб.м. 0 куб.м. 1188 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 74,844.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1742 на 26.07.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1203 ДЛС Мазалат 19.07.2017 1741
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 42 куб.м. 1 куб.м. 89 куб.м. 713 куб.м. 0 куб.м. 847 куб.м.
гбр, здб, бк,срлп
Продажба на стояща дървесина на корен 37,027.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1741на 19.07.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1122 ДЛС Мазалат 19.06.2017 1737
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
27 куб.м. 89 куб.м. 16 куб.м. 331 куб.м. 586 куб.м. 0 куб.м. 1049 куб.м.
бб, гбр, здб, бк
Продажба на стояща дървесина на корен 45,966.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1737 на 19.06.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1121 ДЛС Мазалат 11.07.2017 Открита процедура 58,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт, доставка на резервни части за МПС, собственост на Териториално поделение ДЛС "Мазалат" за срок от 12 месеца. Виж пълна информация
1112 ДЛС Мазалат 16.06.2017 1735
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
40 куб.м. 9 куб.м. 32 куб.м. 340 куб.м. 507 куб.м. 0 куб.м. 928 куб.м.
бк, гбр, здб
Продажба на стояща дървесина на корен 41,184.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1735 на 16.06.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1108 ДЛС Мазалат 14.06.2017 1734
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 3 куб.м. 32 куб.м. 70 куб.м. 630 куб.м. 0 куб.м. 743 куб.м.
бук
Процедури за продажба на дървесина 47,070.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1734 на 14.06.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1103 ДЛС Мазалат 14.06.2017 №1734
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
48 куб.м. 3 куб.м. 32 куб.м. 76 куб.м. 686 куб.м. 0 куб.м. 845 куб.м.
бук
Процедури за добив на дървесина 20,280.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата сеч, извоз и рампиране на дървесина от Обект № 1734 на територията на ТП ДЛС „Мазалат” на 14.06.2017 год Виж пълна информация
963 ДЛС Мазалат 25.04.2017 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на зарибителен материал за нуждите на ДЛС "Мазалат" за срок от 24 месеца. Виж пълна информация
956 ДЛС Мазалат 21.04.2017 1723
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 66 куб.м. 16 куб.м. 275 куб.м. 213 куб.м. 0 куб.м. 577 куб.м.
бук, смърч
Процедури за добив на дървесина 13,848.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата сеч, извоз и рампиране на дървесина от Обект № 1723 на територията на ТП ДЛС „Мазалат” на 21.04.2017 год Виж пълна информация
951 ДЛС Мазалат 21.04.2017 Централен склад - партида 1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
250 куб.м. 41 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 291 куб.м.
здгл,б.б,см,
Процедури за продажба на дървесина 38,750.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект ЦС партида 1 на 21.04.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
950 ДЛС Мазалат 19.04.2017 Събиране на оферти с обява 2,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на препарати за растителна защита, подобрители на почва, торове и др. за нуждите на ТП ДЛС Мазалат“ Виж пълна информация
938 ДЛС Мазалат 19.04.2017 1721
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 46 куб.м. 330 куб.м. 0 куб.м. 385 куб.м.
здб.,цер,гбр.
Процедури за продажба на дървесина 16,683.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1721 на 19.04.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
908 ДЛС Мазалат 25.04.2017 Публично състезание 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на хранителни стоки и напитки за нуждите на ловния туризъм в ТП ДЛС Мазалат. Виж пълна информация
888 ДЛС Мазалат 25.04.2017 Открита процедура 29,346.25 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Ремонт и поддръжка на минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради през 2017 год. на територията на ТП ДЛС Мазалат. Виж пълна информация
876 ДЛС Мазалат 30.03.2017 1718
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 347 куб.м. 57 куб.м. 292 куб.м. 343 куб.м. 0 куб.м. 1069 куб.м.
см. здгл. б.б. бк. гбр. брз. яв.
Процедури за добив на дървесина 25,674.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата сеч, извоз и рампиране на дървесина от Обект № 1718 на територията на ТП ДЛС „Мазалат” на 30.03.2017 год Виж пълна информация
862 ДЛС Мазалат 23.03.2017 № 1633,1693
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
170 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 50 куб.м. 220 куб.м.
бук
Процедури за продажба на дървесина 20,350.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1633, 1693 на 23.03.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация