Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2398 ДЛС Мазалат 25.09.2018 1881
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
65 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 301 куб.м. 814 куб.м. 4 куб.м. 1184 куб.м.
бк
Процедури за добив на дървесина 60,124.25 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обект № 1881 на 25.09.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
2374 ДЛС Мазалат 11.10.2018 Открита процедура 105,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Производство, доставка, монтаж и гаранционно обслужване на обзавеждане(мебели, кухненско оборудване и аксесоари) за ловен дом Трънково по обособени позиции: Обособена позиция 1: Производство, доставка, монтаж на мебели и кухненско обзавеждане; Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на електрическо и газово кухненско оборудване” Виж пълна информация
2371 ДЛС Мазалат 13.09.2018 1877
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 24 куб.м. 210 куб.м. 0 куб.м. 237 куб.м.
бк,гбр,яв
Процедури за добив на дървесина 9,759.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обект № 1877 на 13.09.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
2318 ДЛС Мазалат 29.08.2018 Публично състезание 16,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка и монтаж на климатици, климатизация и вентилация на кухненски блок за ловен дом „Трънково” за срок от 12 месеца” Виж пълна информация
2297 ДЛС Мазалат 06.08.2018 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита” Виж пълна информация
2292 ДЛС Мазалат 14.08.2018 1866
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 52 куб.м. 495 куб.м. 0 куб.м. 550 куб.м.
бк,цр,гбр,здб
Процедури за добив на дървесина 29,016.48 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обект № 1866 на 14.08.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
2283 ДЛС Мазалат 06.08.2018 1864
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 1 куб.м. 1.95 куб.м. 34 куб.м. 304 куб.м. 0 куб.м. 343 куб.м.
гбр, здб, бк
Процедури за добив на дървесина 18,765.32 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обект № 1864 на 06.08.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
2273 ДЛС Мазалат 27.07.2018 Договаряне без предварително обявление 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за срок от 24 месеца” Виж пълна информация
2264 ДЛС Мазалат 24.07.2018 Събиране на оферти с обява 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Ресертификация на FSC и извършване на одит по националния FSC стандарт за България” Виж пълна информация
2262 ДЛС Мазалат 14.08.2018 Открита процедура 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер и др./ включително и техника в извънгаранционен срок“ Виж пълна информация
2260 ДЛС Мазалат 24.07.2018 1853
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 58 куб.м. 31 куб.м. 42 куб.м. 382 куб.м. 0 куб.м. 515 куб.м.
дгл,гбр,см,бк,яв
Процедури за добив на дървесина 22,347.23 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС до адреса на клиента в обект № 1853 на 24.07.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
2237 ДЛС Мазалат 13.07.2018 1861
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 53 куб.м. 63 куб.м. 0 куб.м. 135 куб.м.
бк
Процедури за добив на дървесина 6,200.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина. Товарене и транспорт на технологична дървесина и дърва франко Кастамону България, с.Горно Сахране в обект № 1861 на 28.05.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
2235 ДЛС Мазалат 13.07.2018 1860
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
37 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 39 куб.м. 351 куб.м. 0 куб.м. 445 куб.м.
яв,гбр,бк,см
Процедури за добив на дървесина 20,688.95 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко дома на клиента в обект № 1860 на 13.07.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
2211 ДЛС Мазалат 05.07.2018 1857
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 58 куб.м. 31 куб.м. 42 куб.м. 382 куб.м. 0 куб.м. 515 куб.м.
дгл,гбр,см,бк,яв
Процедури за добив на дървесина 22,347.23 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС до адреса на клиента в обект № 1857 на 05.07.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
2172 ДЛС Мазалат 14.06.2018 Събиране на оферти с обява 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка и монтаж на котел за отопление“ Виж пълна информация
2156 ДЛС Мазалат 18.06.2018 1852
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1425 куб.м. 325 куб.м. 0 куб.м. 221 куб.м. 205 куб.м. 0 куб.м. 2176 куб.м.
бб, чб
Продажба на стояща дървесина на корен 152,619.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1852 на 18.06.2018 год. - ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
2155 ДЛС Мазалат 18.06.2018 1851
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1063 куб.м. 350 куб.м. 0 куб.м. 372 куб.м. 335 куб.м. 0 куб.м. 2120 куб.м.
бб, чб
Продажба на стояща дървесина на корен 133,711.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1851 на 18.06.2018 год. - ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
2153 ДЛС Мазалат 12.06.2018 Договаряне без предварително обявление 80,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на фуражи за нуждите на ТП ДЛС „Мазалат” по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на фуражи; Обособена позиция №2: Доставка на фуражни смески” Виж пълна информация
2140 ДЛС Мазалат 06.06.2018 1850
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 18 куб.м. 164 куб.м. 0 куб.м. 199 куб.м.
гбр, здб, бк
Процедури за добив на дървесина 7,351.52 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обект № 1850 на 06.06.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
2112 ДЛС Мазалат 28.05.2018 1846
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
23 куб.м. 26 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 167 куб.м. 0 куб.м. 217 куб.м.
здгл, яв, гбр, бк
Процедури за добив на дървесина 9,691.75 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина. Товарене и транспорт на технологична дървесина и дърва франко Кастамону България, с.Горно Сахране - обект № 1846 на 28.05.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация