Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1477 ДЛС Мазалат 15.11.2017 Открита процедура 68,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж, баланс и ремонт на автомобилни и тракторни гуми - зимни и летни за нуждите на ТП ДЛС "Мазалат". Виж пълна информация
1449 ДЛС Мазалат 17.10.2017 1763
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 13 куб.м. 1 куб.м. 287 куб.м. 775 куб.м. 0 куб.м. 1084 куб.м.
здб.,бук,гбр.
Продажба на стояща дървесина на корен 49,015.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1763 на 17.10.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1448 ДЛС Мазалат 17.10.2017 1762
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 129 куб.м. 68 куб.м. 512 куб.м. 671 куб.м. 0 куб.м. 1381 куб.м.
здб.,бук,гбр.
Продажба на стояща дървесина на корен 62,170.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1762 на 17.10.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1439 ДЛС Мазалат 12.10.2017 1761
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 156 куб.м. 53 куб.м. 56 куб.м. 50 куб.м. 0 куб.м. 318 куб.м.
см,бк
Процедури за продажба на дървесина 20,046.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад - обект 1761 на 12.10.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1438 ДЛС Мазалат 12.10.2017 1761
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 156 куб.м. 53 куб.м. 75 куб.м. 31 куб.м. 0 куб.м. 318 куб.м.
см,бк
Процедури за добив на дървесина 7,632.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата сеч, извоз и рампиране на дървесина от Обект № 1761 на територията на ТП ДЛС „Мазалат” на 12.10.2017 год Виж пълна информация
1403 ДЛС Мазалат 27.09.2017 1759
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
100 куб.м. 57 куб.м. 0 куб.м. 320 куб.м. 158 куб.м. 0 куб.м. 635 куб.м.
см,бк
Процедури за продажба на дървесина 44,630.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад - обект 1759 на 27.09.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1392 ДЛС Мазалат 20.09.2017 1716
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 20 куб.м. 34 куб.м. 20 куб.м. 200 куб.м. 0 куб.м. 274 куб.м.
ак.
Процедури за продажба на дървесина 16,202.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад - обект 1716 на 20.09.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1391 ДЛС Мазалат 20.09.2017 1759
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
193 куб.м. 57 куб.м. 0 куб.м. 300 куб.м. 178 куб.м. 0 куб.м. 728 куб.м.
бук, смърч
Процедури за добив на дървесина 17,505.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата сеч, извоз и рампиране на дървесина от Обект № 1759 на територията на ТП ДЛС „Мазалат” на 20.09.2017 год Виж пълна информация
1380 ДЛС Мазалат 14.09.2017 1757
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 50 куб.м. 457 куб.м. 0 куб.м. 544 куб.м.
здб, бл
Продажба на стояща дървесина на корен 24,032.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1757 на 14.09.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1342 ДЛС Мазалат 01.09.2017 1754
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 203 куб.м. 119 куб.м. 466 куб.м. 344 куб.м. 0 куб.м. 1132 куб.м.
чб
Продажба на стояща дървесина на корен 44,148.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1754 на 01.09.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1323 ДЛС Мазалат 24.08.2017 1751
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13 куб.м. 30 куб.м. 8 куб.м. 90 куб.м. 325 куб.м. 0 куб.м. 466 куб.м.
бк, гбр, здб
Продажба на стояща дървесина на корен 21,330.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1751 на 24.08.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1321 ДЛС Мазалат 31.08.2017 Публично състезание 300,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на авиоборба срещу борова процесионка, чрез ултрамалообемно пръскане в горски площи, попадащи в територията на ТП ДЛС ”Мазалат” с.Горно Сахране. Виж пълна информация
1307 ДЛС Мазалат 18.08.2017 1733,1740
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 481 куб.м. 109 куб.м. 114 куб.м. 266 куб.м. 0 куб.м. 977 куб.м.
см,ела,бк,б.бор
Процедури за продажба на дървесина 61,532.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1733,1740 на 18.08.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1306 ДЛС Мазалат 18.08.2017 1750
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 428 куб.м. 103 куб.м. 77 куб.м. 113 куб.м. 0 куб.м. 721 куб.м.
бук, смърч, б.бор
Процедури за продажба на дървесина 45,384.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1750 на 18.08.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1305 ДЛС Мазалат 18.08.2017 1750
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 428 куб.м. 103 куб.м. 77 куб.м. 113 куб.м. 0 куб.м. 721 куб.м.
бук, смърч, б.бор
Процедури за добив на дървесина 17,297.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата сеч, извоз и рампиране на дървесина от Обект № 1750 на територията на ТП ДЛС „Мазалат” на 18.08.2017 год Виж пълна информация
1285 ДЛС Мазалат 14.08.2017 1749,1727,1728
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 339 куб.м. 95 куб.м. 519 куб.м. 175 куб.м. 0 куб.м. 1137.95 куб.м.
см,бк,б.бор
Процедури за продажба на дървесина 71,169.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1749, 1727, 1728 на 14.08.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1284 ДЛС Мазалат 14.08.2017 1747
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 20 куб.м. 12 куб.м. 24 куб.м. 53 куб.м. 0 куб.м. 109 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 6,708.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1747 на 14.08.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
Процедура № 1284 на ДЛС Мазалат от 14.08.2017 е прекратена!
1283 ДЛС Мазалат 14.08.2017 1733
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 298 куб.м. 62 куб.м. 6 куб.м. 116 куб.м. 0 куб.м. 489 куб.м.
см,ела,б.бор
Процедури за продажба на дървесина 30,788.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1733 на 14.08.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
Процедура № 1283 на ДЛС Мазалат от 14.08.2017 е прекратена!
1261 ДЛС Мазалат 08.08.2017 1748
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
140 куб.м. 374 куб.м. 237 куб.м. 612 куб.м. 1079 куб.м. 0 куб.м. 2442 куб.м.
чб,бб
Продажба на стояща дървесина на корен 110,886.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1748 на 08.08.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1253 ДЛС Мазалат 08.08.2017 1745
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 148 куб.м. 87 куб.м. 227 куб.м. 365 куб.м. 0 куб.м. 827 куб.м.
чб
Продажба на стояща дървесина на корен 32,253.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1745 на 08.08.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация