Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1307 ДЛС Мазалат 18.08.2017 1733,1740
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 481 куб.м. 109 куб.м. 114 куб.м. 266 куб.м. 0 куб.м. 977 куб.м.
см,ела,бк,б.бор
Процедури за продажба на дървесина 61,532.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1733,1740 на 18.08.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1306 ДЛС Мазалат 18.08.2017 1750
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 428 куб.м. 103 куб.м. 77 куб.м. 113 куб.м. 0 куб.м. 721 куб.м.
бук, смърч, б.бор
Процедури за продажба на дървесина 45,384.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1750 на 18.08.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1305 ДЛС Мазалат 18.08.2017 1750
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 428 куб.м. 103 куб.м. 77 куб.м. 113 куб.м. 0 куб.м. 721 куб.м.
бук, смърч, б.бор
Процедури за добив на дървесина 17,297.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата сеч, извоз и рампиране на дървесина от Обект № 1750 на територията на ТП ДЛС „Мазалат” на 18.08.2017 год Виж пълна информация
1285 ДЛС Мазалат 14.08.2017 1749,1727,1728
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 339 куб.м. 95 куб.м. 519 куб.м. 175 куб.м. 0 куб.м. 1137.95 куб.м.
см,бк,б.бор
Процедури за продажба на дървесина 71,169.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1749, 1727, 1728 на 14.08.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1284 ДЛС Мазалат 14.08.2017 1747
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 20 куб.м. 12 куб.м. 24 куб.м. 53 куб.м. 0 куб.м. 109 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 6,708.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1747 на 14.08.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
Процедура № 1284 на ДЛС Мазалат от 14.08.2017 е прекратена!
1283 ДЛС Мазалат 14.08.2017 1733
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 298 куб.м. 62 куб.м. 6 куб.м. 116 куб.м. 0 куб.м. 489 куб.м.
см,ела,б.бор
Процедури за продажба на дървесина 30,788.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1733 на 14.08.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
Процедура № 1283 на ДЛС Мазалат от 14.08.2017 е прекратена!
1261 ДЛС Мазалат 08.08.2017 1748
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
140 куб.м. 374 куб.м. 237 куб.м. 612 куб.м. 1079 куб.м. 0 куб.м. 2442 куб.м.
чб,бб
Продажба на стояща дървесина на корен 110,886.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1748 на 08.08.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1253 ДЛС Мазалат 08.08.2017 1745
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 148 куб.м. 87 куб.м. 227 куб.м. 365 куб.м. 0 куб.м. 827 куб.м.
чб
Продажба на стояща дървесина на корен 32,253.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1745 на 08.08.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1252 ДЛС Мазалат 08.08.2017 1744
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 415 куб.м. 243 куб.м. 580 куб.м. 1082 куб.м. 0 куб.м. 90480 куб.м.
чб
Продажба на стояща дървесина на корен 90,480.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1744 на 08.08.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1251 ДЛС Мазалат 08.08.2017 1743
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 372 куб.м. 217 куб.м. 585 куб.м. 902 куб.м. 0 куб.м. 2076 куб.м.
чб
Продажба на стояща дървесина на корен 80,964.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1743 на 08.08.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1220 ДЛС Мазалат 26.07.2017 1742-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 13 куб.м. 7 куб.м. 43 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 74 куб.м.
бб,чб,см
Процедури за продажба на дървесина 4,662.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1742-2 на 26.07.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1219 ДЛС Мазалат 26.07.2017 1742-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 84 куб.м. 46 куб.м. 351 куб.м. 86 куб.м. 0 куб.м. 567 куб.м.
бб
Процедури за продажба на дървесина 35,721.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1742-1 на 26.07.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1218 ДЛС Мазалат 26.07.2017 1742
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 212 куб.м. 123 куб.м. 682 куб.м. 171 куб.м. 0 куб.м. 1188 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 74,844.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1742 на 26.07.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1203 ДЛС Мазалат 19.07.2017 1741
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 42 куб.м. 1 куб.м. 89 куб.м. 713 куб.м. 0 куб.м. 847 куб.м.
гбр, здб, бк,срлп
Продажба на стояща дървесина на корен 37,027.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1741на 19.07.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1122 ДЛС Мазалат 19.06.2017 1737
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
27 куб.м. 89 куб.м. 16 куб.м. 331 куб.м. 586 куб.м. 0 куб.м. 1049 куб.м.
бб, гбр, здб, бк
Продажба на стояща дървесина на корен 45,966.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1737 на 19.06.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1121 ДЛС Мазалат 11.07.2017 Открита процедура 58,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт, доставка на резервни части за МПС, собственост на Териториално поделение ДЛС "Мазалат" за срок от 12 месеца. Виж пълна информация
1112 ДЛС Мазалат 16.06.2017 1735
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
40 куб.м. 9 куб.м. 32 куб.м. 340 куб.м. 507 куб.м. 0 куб.м. 928 куб.м.
бк, гбр, здб
Продажба на стояща дървесина на корен 41,184.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1735 на 16.06.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1108 ДЛС Мазалат 14.06.2017 1734
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 3 куб.м. 32 куб.м. 70 куб.м. 630 куб.м. 0 куб.м. 743 куб.м.
бук
Процедури за продажба на дървесина 47,070.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1734 на 14.06.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1103 ДЛС Мазалат 14.06.2017 №1734
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
48 куб.м. 3 куб.м. 32 куб.м. 76 куб.м. 686 куб.м. 0 куб.м. 845 куб.м.
бук
Процедури за добив на дървесина 20,280.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата сеч, извоз и рампиране на дървесина от Обект № 1734 на територията на ТП ДЛС „Мазалат” на 14.06.2017 год Виж пълна информация
963 ДЛС Мазалат 25.04.2017 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на зарибителен материал за нуждите на ДЛС "Мазалат" за срок от 24 месеца. Виж пълна информация