Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1985 ДЛС Мазалат 26.04.2018 Открита процедура 80,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на фуражи за нуждите на ТП ДЛС „Мазалат” Виж пълна информация
Процедура № 1985 на ДЛС Мазалат от 26.04.2018 е прекратена!
1982 ДЛС Мазалат 05.04.2018 1834-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 15 куб.м. 56 куб.м. 0 куб.м. 107 куб.м.
бб,чб
Процедури за продажба на дървесина 7,910.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1834-1 на 05.04.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1981 ДЛС Мазалат 05.04.2018 1837
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 50 куб.м. 1 куб.м. 177 куб.м. 471 куб.м. 0 куб.м. 732.9 куб.м.
бк,бб,дгл,;
Процедури за добив на дървесина 21,862.50 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина. Товарене и транспорт на технологична дървесина и дърва франко Кастамону България, с.Горно Сахране - обект № 1837 на 05.04.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
1958 ДЛС Мазалат 26.03.2018 1833 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 17,996.67 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата : подготовка на почвата за залесяване - механизирана , обект № 1833, на 26.03.2018 г. Виж пълна информация
1957 ДЛС Мазалат 26.03.2018 1801-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
240 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 57 куб.м. 83 куб.м. 31 куб.м. 411 куб.м.
тп, вр
Процедури за продажба на дървесина 30,820.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1801-1 на 26.03.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1953 ДЛС Мазалат 26.03.2018 1836-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
318 куб.м. 0 куб.м. 17 куб.м. 103 куб.м. 265 куб.м. 60 куб.м. 763 куб.м.
бк
Процедури за продажба на дървесина 63,495.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1836-1 на 26.03.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1952 ДЛС Мазалат 26.03.2018 1818-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
463 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 408 куб.м. 386 куб.м. 39 куб.м. 1296 куб.м.
бк, гбр, яв,
Процедури за продажба на дървесина 109,697.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1818-1 на 26.03.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1927 ДЛС Мазалат 16.03.2018 1835
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 88 куб.м. 793 куб.м. 0 куб.м. 887 куб.м.
здб, гбр
Процедури за добив на дървесина 46,372.89 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обект № 1835 на 16.03.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
1920 ДЛС Мазалат 14.03.2018 1830-1, 1831-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49 куб.м. 101 куб.м. 1 куб.м. 505 куб.м. 134 куб.м. 0 куб.м. 790 куб.м.
бк,бб,дгл;
Процедури за продажба на дървесина 50,158.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 1830-1, 1831-1 на 14.03.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1912 ДЛС Мазалат 14.03.2018 1830
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 50 куб.м. 1 куб.м. 177 куб.м. 471 куб.м. 0 куб.м. 733 куб.м.
бк,бб,дгл;
Процедури за добив на дървесина 26,790.13 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обект № 1830 на 14.03.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
1892 ДЛС Мазалат 07.03.2018 1830
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 50 куб.м. 1 куб.м. 177 куб.м. 471 куб.м. 0 куб.м. 733 куб.м.
бк,бб,дгл;
Процедури за добив на дървесина 26,790.13 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина. Товарене и транспорт на технологична дървесина и дърва франко Кастамону България, с.Горно Сахране - обект № 1830, на 07.03.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
Процедура № 1892 на ДЛС Мазалат от 07.03.2018 е прекратена!
1891 ДЛС Мазалат 07.03.2018 1830-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 50 куб.м. 1 куб.м. 177 куб.м. 99 куб.м. 0 куб.м. 361 куб.м.
бк,бб,дгл;
Процедури за продажба на дървесина 24,514.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1830-1 на 07.03.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
Процедура № 1891 на ДЛС Мазалат от 07.03.2018 е прекратена!
1875 ДЛС Мазалат 02.03.2018 1829
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
179 куб.м. 88 куб.м. 52 куб.м. 53 куб.м. 68 куб.м. 0 куб.м. 440 куб.м.
см,бк;
Процедури за добив на дървесина 15,402.14 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина. Товарене и транспорт на технологична дървесина и дърва франко Кастамону България, с.Горно Сахране - обект № 1829 на 02.03.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
1849 ДЛС Мазалат 20.02.2018 1825
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
165 куб.м. 52 куб.м. 0 куб.м. 149 куб.м. 35 куб.м. 0 куб.м. 401 куб.м.
чб, бб,
Продажба на стояща дървесина на корен 24,244.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1825 на 20.02.2018 год. - ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1848 ДЛС Мазалат 20.02.2018 1824
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
122.95 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 509 куб.м. 233 куб.м. 0 куб.м. 925 куб.м.
чб, бб, цр, гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 43,029.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1824 на 20.02.2018 год. - ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1845 ДЛС Мазалат 20.02.2018 1822-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
129 куб.м. 95 куб.м. 0 куб.м. 799 куб.м. 682 куб.м. 0 куб.м. 1595 куб.м.
см, бк
Процедури за продажба на дървесина 5,456.25 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1822-1 на 20.02.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1844 ДЛС Мазалат 20.02.2018 1820-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 356 куб.м. 143 куб.м. 0 куб.м. 509 куб.м.
бб, бк, гбр, яв,
Процедури за продажба на дървесина 1,863.75 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1820-1 на 20.02.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1843 ДЛС Мазалат 20.02.2018 1807-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
241 куб.м. 128 куб.м. 25 куб.м. 510 куб.м. 441 куб.м. 0 куб.м. 1345 куб.м.
бб, см, здгл, гбр
Процедури за продажба на дървесина 4,949.10 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1807-1 на 20.02.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1799 ДЛС Мазалат 06.02.2018 1818
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1007 куб.м. 14 куб.м. 27 куб.м. 350 куб.м. 386 куб.м. 39 куб.м. 1823 куб.м.
бк, яв, гбр
Процедури за добив на дървесина 43,680.68 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина от Обект № 1818 на 06.02.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
1789 ДЛС Мазалат 25.01.2018 Събиране на оферти с обява 700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя за нуждите на ТП ДЛС "Мазалат" Виж пълна информация
Процедура № 1789 на ДЛС Мазалат от 25.01.2018 е прекратена!