Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2642 ДЛС Мазалат 20.12.2018 1903, 1904, 1912, 1913, 1914
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
124 куб.м. 22 куб.м. 3 куб.м. 339 куб.м. 3051 куб.м. 11 куб.м. 3550 куб.м.
гбр, здб, бк
Процедури за добив на дървесина 162,064.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти № 1903, 1904, 1912, 1913, 1914 на 20.12.2018 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
2639 ДЛС Мазалат 20.12.2018 1908,1909
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1324 куб.м. 400 куб.м. 84 куб.м. 175 куб.м. 1454 куб.м. 117 куб.м. 3554 куб.м.
гбр,бк,см,здгл,ела,дгл,бб
Процедури за добив на дървесина 147,631.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти № 1908, 1909 на 20.12.2018 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
2637 ДЛС Мазалат 20.12.2018 1915
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1022 куб.м. 65.95 куб.м. 2 куб.м. 76 куб.м. 588 куб.м. 100 куб.м. 1854 куб.м.
бк
Процедури за добив на дървесина 49,925.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина от Обект № 1915 на 20.12.2018 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
2502 ДЛС Мазалат 08.11.2018 Събиране на оферти с обява 13,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Доставка и монтаж на пердета, щори, кoрнизи и др. за Ловен дом Трънково” Виж пълна информация
2496 ДЛС Мазалат 15.11.2018 1888
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
27 куб.м. 63 куб.м. 12 куб.м. 105 куб.м. 927 куб.м. 0 куб.м. 1134 куб.м.
гбр,бк,здб,трп
Процедури за добив на дървесина 46,038.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до клиента - обект № 1888 на 15.11.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
2471 ДЛС Мазалат 30.10.2018 1886
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
63 куб.м. 85 куб.м. 7 куб.м. 30 куб.м. 268 куб.м. 0 куб.м. 453 куб.м.
бк,см,ела,гбр,
Процедури за добив на дървесина 19,365.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до клиента - обект № 1886 на 30.10.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
2437 ДЛС Мазалат 06.11.2018 Открита процедура 7,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на железни профили за ремонт на волиери във ФС "Трънково" Виж пълна информация
2434 ДЛС Мазалат 06.11.2018 Открита процедура 46,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части за МПС“ Виж пълна информация
2419 ДЛС Мазалат 03.10.2018 1883
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 148 куб.м. 0 куб.м. 148 куб.м.
бк
Процедури за добив на дървесина 8,138.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обект № 1883 на 03.10.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
2399 ДЛС Мазалат 25.09.2018 1882
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
61 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 112 куб.м. 300 куб.м. 7 куб.м. 480 куб.м.
бк
Процедури за добив на дървесина 23,471.15 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обект № 1882 на 25.09.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
2398 ДЛС Мазалат 25.09.2018 1881
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
65 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 301 куб.м. 814 куб.м. 4 куб.м. 1184 куб.м.
бк
Процедури за добив на дървесина 60,124.25 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обект № 1881 на 25.09.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
2374 ДЛС Мазалат 11.10.2018 Открита процедура 105,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Производство, доставка, монтаж и гаранционно обслужване на обзавеждане(мебели, кухненско оборудване и аксесоари) за ловен дом Трънково по обособени позиции: Обособена позиция 1: Производство, доставка, монтаж на мебели и кухненско обзавеждане; Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на електрическо и газово кухненско оборудване” Виж пълна информация
2371 ДЛС Мазалат 13.09.2018 1877
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 24 куб.м. 210 куб.м. 0 куб.м. 237 куб.м.
бк,гбр,яв
Процедури за добив на дървесина 9,759.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обект № 1877 на 13.09.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
2318 ДЛС Мазалат 29.08.2018 Публично състезание 16,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка и монтаж на климатици, климатизация и вентилация на кухненски блок за ловен дом „Трънково” за срок от 12 месеца” Виж пълна информация
2297 ДЛС Мазалат 06.08.2018 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита” Виж пълна информация
2292 ДЛС Мазалат 14.08.2018 1866
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 52 куб.м. 495 куб.м. 0 куб.м. 550 куб.м.
бк,цр,гбр,здб
Процедури за добив на дървесина 29,016.48 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обект № 1866 на 14.08.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
2283 ДЛС Мазалат 06.08.2018 1864
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 1 куб.м. 1.95 куб.м. 34 куб.м. 304 куб.м. 0 куб.м. 343 куб.м.
гбр, здб, бк
Процедури за добив на дървесина 18,765.32 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обект № 1864 на 06.08.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
2273 ДЛС Мазалат 27.07.2018 Договаряне без предварително обявление 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за срок от 24 месеца” Виж пълна информация
2264 ДЛС Мазалат 24.07.2018 Събиране на оферти с обява 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Ресертификация на FSC и извършване на одит по националния FSC стандарт за България” Виж пълна информация
2262 ДЛС Мазалат 14.08.2018 Открита процедура 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер и др./ включително и техника в извънгаранционен срок“ Виж пълна информация