Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1952 ДЛС Мазалат 26.03.2018 1818-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
463 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 408 куб.м. 386 куб.м. 39 куб.м. 1296 куб.м.
бк, гбр, яв,
Процедури за продажба на дървесина 109,697.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1818-1 на 26.03.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1927 ДЛС Мазалат 16.03.2018 1835
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 88 куб.м. 793 куб.м. 0 куб.м. 887 куб.м.
здб, гбр
Процедури за добив на дървесина 46,372.89 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обект № 1835 на 16.03.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
1920 ДЛС Мазалат 14.03.2018 1830-1, 1831-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49 куб.м. 101 куб.м. 1 куб.м. 505 куб.м. 134 куб.м. 0 куб.м. 790 куб.м.
бк,бб,дгл;
Процедури за продажба на дървесина 50,158.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 1830-1, 1831-1 на 14.03.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1912 ДЛС Мазалат 14.03.2018 1830
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 50 куб.м. 1 куб.м. 177 куб.м. 471 куб.м. 0 куб.м. 733 куб.м.
бк,бб,дгл;
Процедури за добив на дървесина 26,790.13 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обект № 1830 на 14.03.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
1892 ДЛС Мазалат 07.03.2018 1830
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 50 куб.м. 1 куб.м. 177 куб.м. 471 куб.м. 0 куб.м. 733 куб.м.
бк,бб,дгл;
Процедури за добив на дървесина 26,790.13 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина. Товарене и транспорт на технологична дървесина и дърва франко Кастамону България, с.Горно Сахране - обект № 1830, на 07.03.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
Процедура № 1892 на ДЛС Мазалат от 07.03.2018 е прекратена!
1891 ДЛС Мазалат 07.03.2018 1830-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 50 куб.м. 1 куб.м. 177 куб.м. 99 куб.м. 0 куб.м. 361 куб.м.
бк,бб,дгл;
Процедури за продажба на дървесина 24,514.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1830-1 на 07.03.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
Процедура № 1891 на ДЛС Мазалат от 07.03.2018 е прекратена!
1875 ДЛС Мазалат 02.03.2018 1829
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
179 куб.м. 88 куб.м. 52 куб.м. 53 куб.м. 68 куб.м. 0 куб.м. 440 куб.м.
см,бк;
Процедури за добив на дървесина 15,402.14 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина. Товарене и транспорт на технологична дървесина и дърва франко Кастамону България, с.Горно Сахране - обект № 1829 на 02.03.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
1849 ДЛС Мазалат 20.02.2018 1825
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
165 куб.м. 52 куб.м. 0 куб.м. 149 куб.м. 35 куб.м. 0 куб.м. 401 куб.м.
чб, бб,
Продажба на стояща дървесина на корен 24,244.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1825 на 20.02.2018 год. - ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1848 ДЛС Мазалат 20.02.2018 1824
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
122.95 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 509 куб.м. 233 куб.м. 0 куб.м. 925 куб.м.
чб, бб, цр, гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 43,029.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1824 на 20.02.2018 год. - ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1845 ДЛС Мазалат 20.02.2018 1822-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
129 куб.м. 95 куб.м. 0 куб.м. 799 куб.м. 682 куб.м. 0 куб.м. 1595 куб.м.
см, бк
Процедури за продажба на дървесина 5,456.25 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1822-1 на 20.02.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1844 ДЛС Мазалат 20.02.2018 1820-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 356 куб.м. 143 куб.м. 0 куб.м. 509 куб.м.
бб, бк, гбр, яв,
Процедури за продажба на дървесина 1,863.75 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1820-1 на 20.02.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1843 ДЛС Мазалат 20.02.2018 1807-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
241 куб.м. 128 куб.м. 25 куб.м. 510 куб.м. 441 куб.м. 0 куб.м. 1345 куб.м.
бб, см, здгл, гбр
Процедури за продажба на дървесина 4,949.10 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1807-1 на 20.02.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1799 ДЛС Мазалат 06.02.2018 1818
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1007 куб.м. 14 куб.м. 27 куб.м. 350 куб.м. 386 куб.м. 39 куб.м. 1823 куб.м.
бк, яв, гбр
Процедури за добив на дървесина 43,680.68 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина от Обект № 1818 на 06.02.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
1789 ДЛС Мазалат 25.01.2018 Събиране на оферти с обява 700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя за нуждите на ТП ДЛС "Мазалат" Виж пълна информация
Процедура № 1789 на ДЛС Мазалат от 25.01.2018 е прекратена!
1776 ДЛС Мазалат 29.01.2018 1820, 1821, 1822
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
406 куб.м. 120 куб.м. 0 куб.м. 1259.3 куб.м. 743 куб.м. 15.7 куб.м. 2544 куб.м.
бб, бк, гбр, яв, см
Процедури за добив на дървесина 109,298.57 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина. Товарене и транспорт на технологична дървесина и дърва франко Кастамону България, с.Горно Сахране - обекти № 1820, № 1821, № 1822 на 29.01.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
1775 ДЛС Мазалат 29.01.2018 1817, 1819
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
336 куб.м. 103 куб.м. 75 куб.м. 1469 куб.м. 1217 куб.м. 0 куб.м. 3201 куб.м.
см, бк, лств, бб, ела, ак
Продажба на стояща дървесина на корен 144,823.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти № 1817, №1819 на 29.01.2018 год. - ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1735 ДЛС Мазалат 10.01.2018 1803, 1804, 1808
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
497 куб.м. 186 куб.м. 64 куб.м. 1345 куб.м. 1351 куб.м. 0 куб.м. 3443 куб.м.
бк, гбр, см, бб,
Продажба на стояща дървесина на корен 162,767.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти № 1803, №1804, № 1808 на 10.01.2018 год. - ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1731 ДЛС Мазалат 29.12.2017 1812, 1813
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 310 куб.м. 98 куб.м. 1674 куб.м. 197 куб.м. 0 куб.м. 2279 куб.м.
ак
Продажба на стояща дървесина на корен 96,204.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти № 1812, № 1813 на 29.12.2017 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1730 ДЛС Мазалат 29.12.2017 1805, 1806, 1811, 1816
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
117 куб.м. 109 куб.м. 4 куб.м. 580.2 куб.м. 2351.8 куб.м. 0 куб.м. 3162 куб.м.
здб, бк, гбр, трп, бб, бл, чб, ак;
Процедури за добив на дървесина 151,390.19 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обекти № 1805, № 1806, № 1811, № 1816 на 29.12.2017 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
1729 ДЛС Мазалат 29.12.2017 1810, 1814, 1815;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
175 куб.м. 213 куб.м. 16 куб.м. 668.9 куб.м. 910.4 куб.м. 15.7 куб.м. 1999 куб.м.
бб, бк, гбр, яв, чб, ак, здб, бл, дгл,
Процедури за добив на дървесина 89,996.73 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина. Товарене и транспорт на технологична дървесина и дърва франко Кастамону България, с.Горно Сахране - обекти № 1810, № 1814, № 1815 на 29.12.2017 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/cpanel/ea-php52/root/usr/lib64/php/modules/http.so' - /opt/cpanel/ea-php52/root/usr/lib64/php/modules/http.so: undefined symbol: php_iconv_string

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: