Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
288 ДЛС Мазалат 27.09.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на питейна вода и канализационни услуги за нуждите на ДЛС "Мазалат" за срок от 24 месеца. Виж пълна информация
284 ДЛС Мазалат 27.09.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 52,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на електроенергия за нуждите на ДЛС "Мазалат" за срок от 24 месеца. Виж пълна информация
114 ДЛС Мазалат 02.08.2016 Събиране на оферти с обява 267,114.40 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Реконструкция и вътрешно преустройство на съществуващ кантон в поземлен имот в горска територия държавна собственост N 105014 в землището на с.Трънково, общ.Раднево в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС Мазалат Виж пълна информация
110 ДЛС Мазалат 29.07.2016 Събиране на оферти с обява 267,114.40 лв. без ДДС
Предмет: „Реконструкция и вътрешно преустройство на съществуващ кантон в поземлен имот в горска територия държавна собственост N 105014 в землището на с.Трънково, общ.Раднево в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС Мазалат ” Виж пълна информация
Процедура № 110 на ДЛС Мазалат от 29.07.2016 е прекратена!
26 ДЛС Мазалат 19.07.2016 0 Обществени поръчки/Профил на купувача 29,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж, баланс и ремонт на автомобилни и тракторни гуми - зимни и летни Виж пълна информация