Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ01258 ДЛС Мазалат 05.11.2020 10:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2060 Таен 20386.00 лв.
Документи: 2060.zip
EТ01257 ДЛС Мазалат 05.11.2020 09:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2059 Таен 90499.00 лв.
Документи: 2059.zip
EТ01256 ДГС Бургас 27.10.2020 10:00 ТП ДГС Бургас / Обект №: 2001-36 Явен 23067.00 лв.
Документи: ел. търг 2001-36.rar
EТ01255 ДГС Стара река 26.10.2020 11:30 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2022-Е Явен 21050.00 лв.
Документи: Документация.rar
EТ01253 ДГС Айтос 26.10.2020 11:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2048 Явен 10260.00 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване Об.2048 - прогнозни.rar
EТ01254 ДГС Стара река 26.10.2020 10:30 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2021-Е Явен 56831.00 лв.
Документи: Документация.rar
EТ01252 ДГС Мъглиж 26.10.2020 10:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203156 Таен 11525.00 лв.
Документи: 203156 обявяване.rar Заповед за откриване.pdf
EТ01251 ДГС Айтос 23.10.2020 11:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2012-12 2045-03 Таен 4614.06 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение пакет 2012-12-дърв.от склад.rar
EТ01249 ДГС Карнобат 22.10.2020 11:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2019 Таен 31239.00 лв.
Документи: документация об. 2019.zip
EТ01248 ДГС Тунджа 22.10.2020 10:00 ТП ДГС Тунджа / Обект №: 2014 Таен 13714.00 лв.
Документи: електронен търг_2014.7z
EТ01250 ДГС Мъглиж 21.10.2020 10:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203155 Таен 65498.00 лв.
Документи: 203155 обявяване.rar Заповед за откриване.pdf
EТ01247 ДГС Котел 21.10.2020 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 32/1 Явен 7060.00 лв.
Документи: 1 - докум., заповед.pdf 2-Тръжни Условия.doc 3- проекто- договор.docx 4- приложения eл.търг. прогнозни.docx 5- график прогн. об. 32-1.pdf
EТ01246 ДГС Мъглиж 20.10.2020 09:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203152 Таен 5895.00 лв.
Документи: 203152 обявяване.7z
EТ01244 ДГС Стара река 19.10.2020 10:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2020-Е Явен 35375.00 лв.
Документи: Документация.rar Протокол 2020-E.doc Уведомление.docx
Резултати: Заповед класиране.doc
Последно потвърдена цена 35728.75 лв 19.10.2020 10:03:34
EТ01245 ДГС Айтос 16.10.2020 11:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2044 Явен 42572.00 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване Об.2044 - прогнозни.rar
Резултати: Протокол ET01245 zapoved -Spe4elil zali4en.docx
Процедура № EТ01243 е прекратена!
EТ01243 ДГС Айтос 14.10.2020 11:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2038-02 Таен 1492.02 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение пакет 2038-02.rar
Резултати: Протокол ET01243 zapoved prekratiavane-zali4en.docx
EТ01241 ДГС Тунджа 13.10.2020 10:00 ТП ДГС Тунджа / Обект №: 2013 Таен 57741.00 лв.
Документи: електронен търг_2013.7z протокол2013.pdf
Резултати: Заповед обект 2013 - ЕЛ ТЪРГ.doc
EТ01240 ДГС Ивайловград 12.10.2020 15:00 ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2027 Таен 19877.60 лв.
Документи: ЗАПОВЕД.docx Приложение №1.doc Приложение №2.doc Приложение №3-ценово предложение.doc проекто договор (3).doc УСЛОВИЯ.doc
Резултати: 2027.pdf Протокол ET01240 2027.pdf ЗАПОВЕД 2027.docx
EТ01239 ДГС Ивайловград 12.10.2020 14:30 ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2019 Таен 18354.00 лв.
Документи: ЗАПОВЕД.docx Приложение №1.doc Приложение №2.doc Приложение №3-ценово предложение.doc проекто договор (3).doc УСЛОВИЯ.doc
Резултати: 2019.pdf Протокол ET01239 2019.pdf Заповед прекратяване 2019.doc
EТ01238 ДГС Ивайловград 12.10.2020 14:00 ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2016 Таен 32258.00 лв.
Документи: ЗАПОВЕД.docx Приложение №1.doc Приложение №2.doc Приложение №3-ценово предложение.doc проекто договор (3).doc УСЛОВИЯ.doc
Резултати: 2016.pdf Протокол ET01238 2016.pdf Заповед прекратяване 2016.doc