Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ00837 ДГС Стара Загора 30.12.2019 14:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205122 Таен 35126.00 лв.
Документи: Документация 205122.rar
EТ00836 ДГС Стара Загора 30.12.2019 14:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205121 Таен 47392.00 лв.
Документи: Документация 205121.rar
EТ00835 ДГС Стара Загора 30.12.2019 13:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205120 Таен 22032.00 лв.
Документи: Документация 205120.rar
EТ00834 ДГС Стара Загора 30.12.2019 13:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205119 Таен 35586.00 лв.
Документи: Документация 205119.rar
EТ00833 ДГС Стара Загора 30.12.2019 12:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205118 Таен 35272.00 лв.
Документи: Документация 205118.rar
EТ00832 ДГС Стара Загора 30.12.2019 12:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205117 Таен 28094.00 лв.
Документи: Документация 205117.rar
EТ00831 ДГС Стара Загора 30.12.2019 11:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205116 Таен 42198.00 лв.
Документи: Документация 205116.rar
EТ00830 ДГС Стара Загора 30.12.2019 11:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205115 Таен 19298.00 лв.
Документи: Документация 205115.rar
EТ00829 ДГС Стара Загора 30.12.2019 10:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205114 Таен 30036.00 лв.
Документи: Документация 205114.rar
EТ00828 ДГС Стара Загора 30.12.2019 10:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205112 Таен 13221.00 лв.
Документи: Документация 205112.rar
EТ00827 ДГС Стара Загора 30.12.2019 09:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205111 Таен 13533.00 лв.
Документи: Документация 205111.rar
EТ00826 ДГС Стара Загора 30.12.2019 09:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205108 Таен 15366.00 лв.
Документи: Документация 205108.rar
EТ00825 ДГС Айтос 23.12.2019 09:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 196506; ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ЕДНОКРАТНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за продажба на количества дървесина, добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Таен 6467.56 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение пакет 1965-06 за 23.12.2019-дърв.от склад-цер.rar
EТ00824 ДГС Айтос 20.12.2019 15:30 ТП ДГС Айтос / Обект №: 6; ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества дървесина, предстояща да бъде добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Явен 26719.20 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване пакет 6- прогнозни.rar
EТ00823 ДГС Айтос 20.12.2019 14:30 ТП ДГС Айтос / Обект №: 5; ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества дървесина, предстояща да бъде добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Явен 26848.80 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване пакет 5- прогнозни.rar
EТ00822 ДГС Айтос 20.12.2019 13:30 ТП ДГС Айтос / Обект №: 4; ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества дървесина, предстояща да бъде добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Явен 108014.40 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване пакет 4- прогнозни.rar
EТ00821 ДГС Айтос 20.12.2019 12:30 ТП ДГС Айтос / Обект №: 3; ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества дървесина, предстояща да бъде добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Явен 33985.80 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване пакет 3- прогнозни.rar
EТ00820 ДГС Котел 20.12.2019 11:30 ТП ДГС Котел / Обект №: 8 Таен 46420.00 лв.
Документи: на корен ел.търг об. 8-20.rar
EТ00810 ДГС Маджарово 20.12.2019 11:00 ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2003-1 Явен 120461.00 лв.
Документи: док. 2003-1.rar
EТ00818 ДЛС Несебър 20.12.2019 10:30 ТП ДЛС Несебър / Обект №: 1902-1 Таен 39623.20 лв.
Документи: Заповед търг 1.docx Заявление.docx Проекто-договор.docx Условия.docx Ценово Предложение.docx Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx трупи ЕТ-2019-1902-1.rar