Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
Процедура № EТ01634 е прекратена!
EТ01634 ДГС Карнобат 29.07.2021 10:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2117 Таен 62182.00 лв.
Документи: Документация за обект №2117.rar коригирана декларация приложение № 5.docx
Резултати: Протокол.pdf Заповед за прекратяване.pdf
Процедура № EТ01633 е прекратена!
EТ01633 ДГС Карнобат 27.07.2021 13:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12111 Таен 44193.00 лв.
Документи: Документация обект № 12111.rar
Резултати: Протокол.pdf Заповед за прекратяване.pdf
Процедура № EТ01632 е прекратена!
EТ01632 ДГС Карнобат 27.07.2021 10:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12103 Таен 108161.00 лв.
Документи: документация за об.12103.rar
Резултати: Протокол.pdf Заповед за прекратяване.pdf
EТ01627 ДГС Айтос 26.07.2021 12:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 11/2021 Явен 15023.00 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване Пакет 11-2021 - прогнозни.rar
Резултати: Протокол ET01627.pdf zapoved - Klasirane-zal..docx
Последно потвърдена цена 15774.15 лв 26.07.2021 12:07:41
EТ01626 ДГС Айтос 26.07.2021 11:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2106-11; 2101-11 Таен 5795.25 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение 2106-11. 2101-11 -дърв.от склад.rar
Резултати: Протокол ET01626.pdf zapoved klasirane-zali4en.docx
EТ01631 ДГС Маджарово 23.07.2021 12:00 ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2114 Таен 8190.00 лв.
Документи: док. 2114.rar Заповед обект 2114 – корекция.pdf Протокол ET01631 об.2114.pdf
Резултати: Заповед класиране 2114.pdf
EТ01630 ДГС Маджарово 23.07.2021 11:00 ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2113 Таен 29398.00 лв.
Документи: док. 2113.rar Протокол ET01630 об. 2113.pdf
Резултати: Заповед класиране 2113.pdf
EТ01629 ДГС Маджарово 23.07.2021 10:00 ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2112 Таен 5656.00 лв.
Документи: док. 2112.rar Протокол ET01629 об.2112.pdf
Резултати: Заповед класиране 2112.pdf
EТ01628 ДГС Маджарово 23.07.2021 09:00 ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2011 Таен 9418.00 лв.
Документи: док. 2111.rar Протокол ET01628 об.2111.pdf
Резултати: Заповед класиране об.2111.pdf
EТ01625 ДЛС Мазалат 21.07.2021 10:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2134 Таен 8516.00 лв.
Документи: 2134 обявяване.zip Протокол ET01625.pdf Договор.docx
Резултати: Заповед купувач.docx
Процедура № EТ01624 е прекратена!
EТ01624 ДЛС Мазалат 21.07.2021 10:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2133 Таен 12552.00 лв.
Документи: 2133 обявяване.zip Заповед прекратяване обект 2133.pdf
EТ01623 ДГС Карнобат 20.07.2021 10:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2115-3 Явен 987.00 лв.
Документи: документация.rar
Резултати: Протокол.pdf Заповед класиране.pdf Протокол за скл. на д-р.pdf Договор.pdf
Последно потвърдена цена 1006.74 лв 20.07.2021 10:04:04
EТ01619 ДГС Котел 19.07.2021 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 40 Таен 23909.00 лв.
Документи: 52 ЕТ01619 на корен- 19.07.2021- об. 40.rar Заповед № РД-10-186 за изменение на Заповед № РД-10-180 от 2021 г. (2).pdf Протокол ET01619.pdf
Резултати: 14-заповед класиране об. 40.pdf
EТ01622 ДГС Н. Паничарево 16.07.2021 10:00 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2111-12 Явен 55293.00 лв.
Документи: ел.търг2111-12 сканирана.rar ZAPOVED KOMISIYA 2111-12.doc
Резултати: ZAPOVED KLASIRANE2111-12.doc Договор 2111-12.pdf
EТ01621 ДГС Чирпан 15.07.2021 14:00 ТП ДГС Чирпан / Обект №: 216132 Таен 7240.00 лв.
Документи: Koren_el_targ_JP_216132.rar З-д спечелилZZLD.rar протокол 216132.rar Protkol_Dokumenti_216132_ZZLd.rar Dogovor_216132.rar
EТ01620 ДГС Стара Загора 15.07.2021 09:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 215128 Таен 45902.00 лв.
Документи: Док. 215128.rar Протокол 1 -215128.pdf Протокол 2 -215128.pdf Договор 215128.pdf
Резултати: Заповед купувач 215128.pdf
EТ01618 ДГС Мъглиж 12.07.2021 10:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 213136 Таен 44254.00 лв.
Документи: Документация обявяване 213136.rar
Резултати: Протокол ET01618.pdf Зарповед класиране с предварително изпълнение 213136.pdf
EТ01617 ДГС Гурково 08.07.2021 14:00 ТП ДГС Гурково / Обект №: 214129 Таен 78960.00 лв.
Документи: прод 214129.zip Протокол комисия об.№ 214129.zip Zаpoved klasirane 214129.zip протокол документи-214129.zip Договор об. № 214129.zip
EТ01616 ДГС Гурково 08.07.2021 13:30 ТП ДГС Гурково / Обект №: 194133 Таен 3579.00 лв.
Документи: корен-194133.zip Протокол комисия об.№ 194133.zip Zаpoved klasirane 194133.zip протокол документи-194133.zip Договор обект № 194133.zip
EТ01615 ДГС Гурково 08.07.2021 13:00 ТП ДГС Гурково / Обект №: 214130 Таен 35640.00 лв.
Документи: корен-214130.zip Протокол комисия об. № 214130.zip Zаpoved klasirane 214130.zip протокол документи-214130.zip Договор об.№ 214130.zip