Седем детски градини се радват на нови дръвчета от ДЛС-Мазалат

Горски служители от Териториално поделение “Държавно ловно стопанство - Мазалат” взеха участие в залесяване на фиданки по повод Седмицата на гората. Облагородени бяха дворовете на селата Шеново, Горно Сахране, Тъжа, Манолово, Александрово, Осетеново, Габарево и гр. Павел баня. Лесовъдите залесиха фиданки от дървесните видове чинар, явор и червен дъб. Учителите и малчуганите благодариха на горските служители и обещаха да полагат необходимите грижи за тях, за да се съхранят.